WEIDMUELLER

Power Supplies

AMG AMAMG AM COAMG CMAMG CM EXAMG DISAMG DIS EXAMG ELM-10D COAMG ELM-10FAMG ELM-10F EXAMG ELM-12AMG ELM-12 EXAMG ELM-1FAMG ELM-1F CL2AMG ELM-1F EXAMG ELM-2FAMG ELM-2F CL2AMG ELM-2F EXAMG ELM-4FAMG ELM-4F CL2AMG ELM-4F EXAMG ELM-6AMG ELM-6 EXAMG ELM-6D COAMG ELM-6FAMG ELM-6F EXAMG ELM-8FAMG ELM-8F EXAMG ELM-Q2222AMG ELM-Q2244AMG ELM-Q2266AMG ELM-Q4444AMG ELM-Q6666AMG EP 2010AMG FIM-0AMG FIM-0 EXAMG FIM-CAMG FIM-C EXAMG MDAMG MD EXAMG ODAMG OD EXAMG PDAMG PD EXAMG PPAMG XMDAMG XMD EXCP A BATTERY 24V DC1.3AHCP A BATTERY 24V DC12AHCP A BATTERY 24V DC17AHCP A BATTERY 24V DC3.4AHCP A BATTERY 24V DC7.2AHCP DC BUFFER 24V 20ACP DC UPS 24V 20A/10ACP DC UPS 24V 40ACP DC UPS TF05CP DC UPS TF25CP DM 10CP DM 20CP M CAPCP M DM20CP M DM40CP M RM24CP M SNT 1000W 24V 40ACP M SNT 120W 24V 5ACP M SNT 180W 24V 7,5ACP M SNT 250W 24V 10ACP M SNT 250W 24V 10AUWCP M SNT 500W 24V 20ACP M SNT 500W 36V 13.5ACP M SNT 70W 24V 3ACP M SNT3 1000W 24V 40ACP M SNT3 120W 24V 5ACP M SNT3 250W 24V 10ACP M SNT3 500W 24V 20ACP-BBU 115-230VAC / 12VDCCP-BBU 115-230VAC / 24VDCFP PRO TOP1 24/10 2MFP PRO TOP1 24/20 2MFP PRO TOP1 48/10 2MMTA 30 BKMTA 45 BKPRO COM CAN OPENPRO COM CAN OPEN EXPRO COM IO-LINKPRO DCDC 120W 24V 5APRO DCDC 240W 24V 10APRO DCDC 480W 24V 20APRO DM 10PRO DM 20PRO ECO 120W 12V 10APRO ECO 120W 24V 5APRO ECO 240W 24V 10APRO ECO 240W 48V 5APRO ECO 480W 24V 20APRO ECO 480W 48V 10APRO ECO 72W 12V 6APRO ECO 72W 24V 3APRO ECO 960W 24V 40APRO ECO3 120W 24V 5APRO ECO3 240W 24V 10APRO ECO3 480W 24V 20APRO ECO3 960W 24V 40APRO INSTA 16W 24V 0.7APRO INSTA 30W 12V 2.6APRO INSTA 30W 24V 1.3APRO INSTA 30W 5V 6APRO INSTA 60W 12V 5APRO INSTA 60W 24V 2.5APRO INSTA 90W 24V 3.8APRO INSTA 96W 24V 4APRO INSTA 96W 48V 2APRO MAX 120W 12V 10APRO MAX 120W 24V 5APRO MAX 180W 24V 7,5APRO MAX 240W 24V 10APRO MAX 240W 48V 5APRO MAX 480W 24V 20APRO MAX 480W 48V 10APRO MAX 70W 5V 14APRO MAX 72W 12V 6APRO MAX 72W 24V 3APRO MAX 960W 24V 40APRO MAX 960W 48V 20APRO MAX3 120W 24V 5APRO MAX3 240W 24V 10APRO MAX3 480W 24V 20APRO MAX3 960W 24V 40APRO RM 10PRO RM 20PRO RM 40PRO TOP1 120W 12V 10APRO TOP1 120W 12V 10A EXPRO TOP1 120W 12V 10A FPRO TOP1 120W 24V 5APRO TOP1 120W 24V 5A EXPRO TOP1 120W 24V 5A FPRO TOP1 120W 24V 5A LPPRO TOP1 240W 24V 10APRO TOP1 240W 24V 10A EXPRO TOP1 240W 24V 10A FPRO TOP1 480W 24V 20APRO TOP1 480W 24V 20A EXPRO TOP1 480W 48V 10APRO TOP1 480W 48V 10A EXPRO TOP1 72W 24V 3APRO TOP1 72W 24V 3A COPRO TOP1 72W 24V 3A FPRO TOP1 72W 24V 3A LPPRO TOP1 960W 24V 40APRO TOP1 960W 24V 40A EXPRO TOP1 960W 48V 20APRO TOP1 960W 48V 20A COPRO TOP2 120W 24V 5A UWPRO TOP2 120W 24V 5A UW EXPRO TOP2 240W 24V 10A UWPRO TOP2 240W 24V 10A UW EXPRO TOP2 240W 48V 5A UWPRO TOP2 240W 48V 5A UW EXPRO TOP3 120W 24V 5APRO TOP3 120W 24V 5A COPRO TOP3 120W 24V 5A LPPRO TOP3 240W 24V 10APRO TOP3 240W 24V 10A COPRO TOP3 240W 24V 10A LPPRO TOP3 480W 24V 20APRO TOP3 480W 24V 20A COPRO TOP3 480W 48V 10APRO TOP3 480W 48V 10A COPRO TOP3 960W 24V 40APRO TOP3 960W 24V 40A COPRO TOP3 960W 36V 26,6A COPRO TOP3 960W 48V 20APRO TOP3 960W 48V 20A COSCHUKO TS35TGD ELM-12TGD ELM-4 CL2TGD ELM-6TGD FIM-C