Extra Information

helemaal openen. Toepassingsvoorbeeld: Ventilatie, zijdeur van
sectionalpoort openen.
Het gedeeltelijk openen van de poort kan zowel door middel van twee
knoppen als met de afstandsbediening worden gedaan. Bij bedrijf met de
afstandsbediening staat de veiligheidsaansluiting (26) klem 1+2 ook ter
beschikking.
Door op knop twee te drukken zal de poort vanaf gesloten stand
gedeeltelijk worden geopend. Indien de poort reeds helemaal of
gedeeltelijk open staat, zal de poort sluiten door nogmaals op knop twee
te drukken.
Met knop 1 wordt de deur helemaal geopend, ook als de deur voorheen
gedeeltelijk is geopend met behulp van knop 2.
Instellingen
1 Poort sluiten
2 Programmeren van kanaal 2
- Programmeer knop 2 van de afstandsbediening op kanaal 2 van de
ontvanger (zie onder R)
3 Zet de DIP-Schakelaar 2 in de positie “ON”: Pas de werking van de
veiligheidsaansluiting aan.
- alleen wanneer 2 knoppen zijn aangesloten, in het andere geval kan
de veiligheidsaansluiting (aansluiting 1 + 2) bijv. voor een fotocel
worden benut.
4 Zet DIP-Schakelaar 8 in positie “ON” (gedeeltelijk openen actief)
Werking
Druk op knop 2 van de afstandsbediening of druk op drukknop 2 (de
poort begint vanaf eindstand “DICHT” te openen.
- De poort gaat open tot knop 2 van de afstandsbediening of drukknop
2 voor de tweede keer wordt ingedrukt, of tot de poort de eindstand
“POORT OPEN” heeft bereikt.
Druk op knop 2 van de afstandsbediening of druk op drukknop 2 tot de
gewenste positie is bereikt.
Sluit hierna de poort met knop 2 van de afstandsbediening of met
schakelaar 2.
Nu is de gewenste poortopening in het geheugen opgeslagen en kan
knop 2 van de afstandsbediening of drukknop 2 worden geactiveerd.
Om de functie gedeeltelijk open uit te schakelen kan de DIP-schakelaar 8
in de stand “OFF” worden gezet.
2-KANALEN BEDRIJF (GEPROGRAMMEERD OPENEN EN SLUITEN)
Knop 1/zendkanaal 1 opent en knop 2/zendkanaal 2 sluit de poort.
alleen voor APERTO 868 L en APERTO 868 LX.
Programmeringseenheid voor individuele programmering van de L-
besturing. Voor meer informatie wordt verwezen naar de TorMinal
gebruiksaanwijzing.
IV. ONDERHOUD
Een erg vuile ketting en kettingkanaal moeten schoongemaakt worden
met een doek.
Ketting één keer per jaar met geleindende olie (contact 40) insuiten.
Gebruik geen vet, olie of anders dan voorgeschreven smeermiddel!!!
Controleer of alle schroeven en bouten aangehaald zijn. Haal aan indien
nodig.
De juiste werking van de veiligheidsvoorzieningen moet regelmatig
worden gecontroleerd, in ieder geval minstens 1 keer per jaar.
De juiste werking van de poort moet minstens 1 keer per jaar volgens de
aanwijzingen van de fabrikant worden gecontroleerd.
Regelmatige controles:
a) Stopfunctie: Het deurblad tijdens het openen en sluiten tegenhouden.
De poort dient reeds bij lichte weerstand te stoppen.
b) Noodbediening: De poort moet eenvoudig met de hand kunnen
worden ontgrendeld.
c) Fotocellen, indien van toepassing: Poort openen/sluiten en de
lichtstraal onderbreken. Controleer of de functie overeenkomt met de
ingestelde parameters van de DIL-schakelaar.
DEMONTEREN
Het demonteren moet op dezelfde manier gebeuren zoals beschreven in
het hofdstuk „Installatie”, maar in omgekeerde volgorde. Da daar
beschreven instelprocedure is niet van toepassing.
GARANTIE EN SERVICE
Neem contact op met uw dealer indien u service, reserveonderdelen of
accessoires nodig heeft.
Opm. : Wanneer de netkabel naar de aandrijfeenheid met een trekkracht
van 800 N beschadigd is, moet ze naar de leverancier gestuurd worden
(de netkabel kan niet vervangen worden).

Summary of content (1 pages)