Operation Manual

38
Az 1 - 4. kép alapján azanosíthatja kapujának típusát.
Ellenőrizze, milyen típusú kapuja van.
1) szekcionált kapu nincs szükség tartozékra
egyszerű vezetősínnel szekcionált kapu bumeránggal javasolt
kettős vezetősínnel szekcionált kapu bumeráng nélkül javasol
2) lengő kapu nincs szükség tartozékra
3) billenő kapu szükség van a kiegészítő kanyarkarra
4) szárnyas kapu szükség van a kiegészítő szárnyas kapu
vasalatra
I. A HAJTÓMŰ ELŐSZERELÉSE A FÖLDÖN
A
A darabok megjelölése:
Az ábrán látható módon tegye le az összes részegységet (a vezérlés
háza 4, a garázson belül fekszik) és készítse kézhez a szerszámokat.
A láncot mindig teljesen akassza be a lánccsatornába !
Figyelem! Kérjük ügyeljen arra, hogy a láncvédő mindhárom része
szorosan össze legyen tolva.
B
A csúszó kocsit a lánccal (1) tolja az egyik sínbe (2), amibe előtte
betette az érintkező rugókat. A többi sínt (2) ütközésig tolja a túlnyúló
darabra (3). Ezzel létrejött a folyamatos sín.
A piros kapcsolómozgatót “H” (9) a hegyével a kocsi felé (1) tolja a
sínbe.
Dugja át a láncot a kapcsolómozgatón (9).
C
Dugja a csavarokat (11a) a mennyezeti tartóba (11b).
A képen látható módon szerelje az acél szegletet (11c) az anyával
(11d) és a körmös alátéttel (11e) a mennyezeti tartóra (11b).
A mennyezeti tartót (11b) hátulról tolja a sínre.
A láncot kapcsolja a lánczár (5) segítségével a vezérlés házának (4)
csapszegéhez, a vezérlés házát hátulról, ütközésig tolja a sínbe (2).
FIGYELEM! A kábelátvezetés a vezérlés házának alján legyen.
D
a
a A piros kapcsolómozgatót “H” (10) tolja a sín másik végébe.
b
b A feszítő elemet (14a) akassza be a lánc másik végébe és
c
c 90°-kal fordítsa el.
d
d Tolja be a betoló darabot (13) a sínbe (2) és tolja át rajta a feszítõelemet
(14a).
Helyezze fel az alátétet (14b), a rugót (14c) a feszítõcsavarra (14a).
E
Feszítse a láncot a jelölésig (nyíl).
F
A két acél szegletet (15a) a csavarral (15b) és anyával (15c) rögzítse a
betoló darabra (13), de ne húzza meg teljesen.
G
Ha a csúszó kocsi (1) nem tolható el, a vész-kioldó (16) egyszeri
meghúzásával oldja a reteszelését.
A képen látható módon szerelje fel a csúszó kocsira (1) a kapu
vasalatát (12a) és a tolórudat (12) a csapszeggel (12c) és a biztosító
kapoccsal (12d).
II. A HAJTÓMŰ FELSZERELÉSE A GARÁZS
MENNYEZETÉRE
Úgy fordítsa a hajtóművet, hogy a sín nyílása lefelé nézzen. Nyissa ki
a kapu zárát, és távolítsa el a kapu összes reteszelését és zsinórját,
hogy a kapu szabadon mozgatható legyen.
Ellenőrizze, hogy a kapu mindkét irányban könnyen mozog-e. A
kapunak kiegyensúlyozott állapotban kell lennie, vagyis bármilyen
helyzetben meg kell állnia. Ha szükséges, a hajtómű felszerelése előtt
ismét szabályozza be a kaput.
H
A felső élén mérje ki a kapu közepét, és jelölje meg a kapun és a
tokon is.
Lassan nyissa ki a kaput, közben mérje meg a felső éle (a gumi csíkot
is beleértve, ha van) és a mennyezet közötti legkisebb távolságot. Ez a
méret (THP a kapu legmagasabb pontja) nem lehet kisebb, mint 40
mm. A THP és a C-sín alja közötti távolság legalább 5 mm legyen, és
nem lehet több 65 mm-nél.
Figyelem!: a tolókar legfeljebb 30°-os szögbenállhat.
Ismét zárja be a kaput.
I
A rendelkezésre álló helytől függően a hajtómű felszerelhető a
szemöldökfára vagy a mennyezetre (minél közelebb a
szemöldökfához). Ehhez fúrjon két lukat, a kapu közepétől jobbra és
balra 74 mm-re, és 20 - 80 mm-rel a THP magasság fölött (a furat
átmérője betonban 10 mm, fában 5 mm).
FIGYELEM! Vegye figyelembe a szemöldökfa ill. a mennyezet
vastagságát !
Szükség esetén helyezze a furatba a tiplit (15d), emelje meg a
hajtómű elejét és facsavarokkal (15f) és alátétekkel (15e) rögzítse a
szegletnél (15a) fogva.
J
Emelje meg a hajtómű végét és támassza alá egy létrával.
Tolja hátra a kocsit. Nyissa ki a kaput. A vezérlés háza (4) és
mennyezeti tartó (11c) közötti távolság, a garázs mennyezetétől
függően, 0 - 600 mm között állítható. A mennyzeti tartót (11c)
függőleges irányban úgy állítsa be, hogy a nyíló kapu ne érjen hozzá a
sínhez. Ezzel egyidejűleg a hajtóművet igazítsa be a kapu közepéhez.
Jelölje át a furatok helyét, majd fúrja ki a lukakat (átmérőjük betonba
10 mm, fába 5 mm), dugja be a tipliket (11f) és az acél szegletet (11c)
rögzítse a csavarokkal (11h) és az alátétekkel (11g).
FIGYELEM! Vegye figyelembe a mennyezet vastagságát !
Szükség esetén a szegletek (11c) túlnyúló végeit egy vasfûrésszel
levághatja.
K
Zárja be a kaput. Szilárdan húzza meg a csavart (15b) és az anyát
(15c). A kocsit (1) tolja előre, a szemöldökfa irányába. Tartsa a
kapuhoz annak vasalatát (12a) és igazítsa középre. A kapu típusától
függően a szeglet másképp is felszerelhető a vasalatra. Fúrja elő a
lukakat (Ø5 mm). A kapu vasalatát (12a) rögzítse a négy csavarral
(12e). Szükség esetén használja a csomagban találhatótól eltérõ
csavarokat.
L
A kezelő személy, a nyomógomb megnyomásakor nem tartózkodhat a
kapu mozgási tartományában. A kezelőnek közvetlen rálátással kell
rendelkeznie a kapura. A nyomógombot ne szerelje fel a kapu mozgási
tartományán belül. A belső oldali nyomógombot (8) egy alkalmas
helyen, legalább 1600 mm magasan szerelje fel.
A két-eres nyomógomb vezetéket vezesse oda a belső oldali
nyomógombhoz (8) és kösse be a fehér és barna ereket.
FIGYELEM! A nyomógomb vezetékét ne vezesse erősáramú kábel
mentén, mert ez zavarokat okozhat a vezérlésben.
M
A dugaszoló aljzat felszerelése
A dugaszoló aljzatot legfeljebb a vezérlés házától mért 0,5 m
távolságra szerelje fel a mennyezetre.
Tartsa be az érvényes elõírásokat.
N
Tolja a “V” kapcsoló tolattyút (10) a kocsira (1), amíg meg nem hallja a
kapcsoló halk kattanását, ekkor húzza meg a szorítócsavart. A teljesen
nyissa ki a kaput.
Tolja a “H” kapcsoló tolattyút (9) a kocsira (1), amíg meg nem hallja a
kapcsoló halk kattanását, ekkor húzza meg a szorítócsavart. A
vészkioldó (16) meghúzásával akassza be a kocsit.
1 csúszó kocsi a lánccal
2 sín, 3 db
3 túlnyúló darab, 2 db
4 a vezérlés háza a világítással
5 lánczár, 3 részes
6 hálózati kábel
7 a nyomógomb kábele
8 belso oldali nyomógomb
9 kapcsoló tolattyú, hátul, „H“
10 kapcsoló tolattyú, elöl, „V“
11 mennyezeti tar
12 Schubstange,Torbeschlag,
Bolzen und Sicherungsclip
13 Einschubteil
14 Spannelement, Scheibe, Feder,
Spannschraube,
15 Stahlwinkel, Schrauben, Dübel
16 Notentriegelung
17 Lichthaube
18 Steuerung, Steuerungshalter
19 Handsender