Operation Manual

39
O
Dugja be a hálózati csatlakozót (6). Az égő villogni fog (ha az égő
nem villogna, lásd az “Erőértékek törlése” fejezetet). Az erőértékek
betanításához a kaput mindkét irányban, kétszer végig kell futtatni,
hogy a vezérlés a becsukáshoz és a kinyitáshoz szükséges erőt is
betanulhassa. A meghajtást indíthatja a belső oldali nyomógombbal (8)
vagy a távvezérlővel (19). A betanulás ideje alatt a beépített lámpa
villog. A lámpa csak akkor világít folyamatosan, ha mindkét irányú
mozgatáshoz szükséges erőt betanulta.
Ellenőrizze a kapu nyitási és zárási végállását, amennyiben szükséges
a kapcsoló tolattyút (9/10) állítsa utána, amíg a kapu teljesen ki nem
nyílik és be nem záródik.
P
(Csak az S jelű hajtóművekre érvényes.)
A lámpa búráját pattintsa le egy csavarhúzóval.
Az erőhatárt a “LIMIT OF POWER” feliratú, erőállító potenciométerrel
(18) lehet beállítani. Ez az az erő, amit a betanult erőn felül
alkalmazhat a kapu becsukásához vagy kinyitásához. A záródó él
legnagyobb ereje nem haladhatja meg a 150 N-t. A potenciométer bal
végállásában a legnagyobb többlet erő kb. 15 N, a jobb oldali
végállásban kb. 180 N.
Kiszállításkor a potenciométer jobb oldali végállásában van. Az
erőállító potenciométer beállítását minden indításkor újra beolvassa a
vezérlés.
Az erőhatár beállítása után szükségessé válhat a nyitott és csukott
helyzeti végállások ismételt beállítása, amennyiben a kapu nem éri el a
kívánt helyzetét.
FIGYELEM! Az erőbeállítás a biztonság szempontjából lényeges
művelet és azt rendkívüli gondossággal kell elvégezni. Az erőt a
lehető legkisebb értékre kell beállítani, hogy a vezérlés gyorsan és
biztonságosan felismerhesse az akadályokat.
Az L jelű vezérléseknél a módosításokat a (TorMinal (32))
kiszolgálóegységen lehet végrehajtani.
Q
Ellenőrizze, hogy a meghajtás nyitás és csukás közben megáll-e, ha a
kapu közepén, az aljzattól legalább 100 cm magasságban, kézzel
könnyedén ellentart. Csukás közben megállítva a kapu kb. 100 mm-t
visszanyílik.
FIGYELEM! Az olyan garázsoknál, ahova nem vezet másik bejárat,
bowdenes mozgatású vész-kioldót kell felszerelni (kívülről), hogy
áramszünet esetén is be lehessen jutni ! Ha a kapuba
személybejáró ajtót is szereltek, az megfelelő biztosítással kell
ellátni.
III. KEZELÉS
P
Az erő értékek törlése
A felszerelés után hálózatra csatlakoztatott meghajtás beépített
lámpája villog, ezzel jelzi, hogy a vezérlés még semmilyen erőértéket
sem tanult be. Ha a lámpa nem villog, pl. azért mert a vezérlés az
üresjárati ellenőrzések során betanult valamilyen erőértéket, törölni kell
ezeket az értékeket.
Ehhez a lámpa búráját (17) pattintsa le egy csavarhúzóval. Egy vékony
tárggyal tartsa kb. 5 másodpercig nyomva a (“T 1” FELIRATÚ) gombot
(20). Az értékek törlésekor a lámpa elalszik. Az erő értékeinek ismételt
betanulásához az (O)-ban leírtak szerint járjon el. Helyezze fel a burát.
P
A VEZÉRLÉS IZZÓJÁNAK KICSERÉLÉSE
Ehhez húzza ki a hálózati csatlakozó (6) és a lámpa búráját (17)
pattintsa le egy csavarhúzóval. balra forgatva csavarja ki az
izzólámpát, majd húzza ki.
Helyezze be az új izzót (220V, 21 W, Ba 15 s) és forgassa jobbra, míg
be nem akad.
A régi izzót környezetkímélő módon helyezze hulladékba.
R
KÓDÁTVITEL A KÉZI ADÓBÓL A VEVŐBE
Figyelem! Az APERTO 868 S csak 1 rádiócsatornával készült
(1. csatorna). A második rádiócsatornát (az APERTO 868 L és APERTO
868 LX modelleknél) csak a részleges nyitáshoz, vagy a 2-csatornás
üzemmódhoz használjuk.
Folyamat:
A rádióvevő / vezérlés, betanítás gombját
- az 1. csatornához addig nyomogassa, amíg a LED (21) meggyullad,
ezután engedje el a gombot.
- a 2. csatornához (az APERTO 868 L és APERTO 868 LX modelle-
knél) addig nyomogassa, amíg a LED (23) meggyullad, ezután
engedje el a gombot.
Ha 10 másodpercen belül nem érkezik kód a vevőbe, a rádióvevő
normál üzemmódba kapcsol.
A kézi adó kívánt gombját nyomja meg, a vevő vételkörzetén belül.
A kézi adó átküldi a kódját a meghajtásba / rádióvevőbe.
- a választott csatornától függően elalszik valamelyik LED, a (21) vagy
(23) (lásd fent).
Minden további kézi adóhoz, amit ehhez a meghajtáshoz / vevőhöz be
akar tanítani, meg kell ismételni a fenti lépéseket. Legfeljebb 112
tárolóhelyre tanítható be rádió-kód. Ennek során minden kézi adó egy
tárolóhelyet foglal el.
Példa:
- ha minden kézi adóról csak egy gombot tanít be, összesen 112 adó
kódja tárolható.
- ha minden kézi adóról két gombot tanít be, más csak összesen
56 adó kódja tárolható.
A betanítási folyamat félbeszakítható, ehhez nyomogassa a betanulás
gombot (22) addig, amíg egyik LED se világít.
R
AZ ÖSSZES KÓD TÖRLÉSE A MEGHAJTÁSBÓL / RÁDIÓVEVŐBŐL
Ha egy kézi adó elveszett, biztonsági okokból, az összes kézi adót újra
be kell tanítani!
Folyamat:
- Nyomja meg a betanítás gombot (22) és tartsa lenyomva.
- valamelyik LED, a (21) vagy a (23) 5 másodpercig világít, majd
10 másodpercig villog, végül ismét világít.
- további 10 másodperc után (összesen 25 másodperc telt el) mindkét
LED világít - az összes csatorna törlődött.
- Engedje el a betanítás gombot (22), a LED-ek elalszanak - a törlési
folyamat befejeződött.
R
EGY KÓD TÖRLÉSE A MEGHAJTÁSBÓL / RÁDIÓVEVŐBŐL
Az 1. csatorna esetén
- Nyomja meg a betanítás gombot (22) és tartsa lenyomva.
- a LED (21) 5 másodpercig világít, majd 10 másodpercig villog.
- amint a LED (21) ismét világít, engedje el a betanítás gombot (22) -
a LED elalszik - a törlési folyamat befejeződött.
A 2. csatorna esetén (APERTO 868 L és APERTO 868 LX)
- Nyomja meg a betanítás gombot (22) és tartsa lenyomva.
- a LED (23) 5 másodpercig világít, majd 10 másodpercig villog.
- amint a LED (23) ismét világít, engedje el a betanítás gombot (22) -
a LED elalszik - a törlési folyamat befejeződött.
R
EGY KÉZI ADÓ EGYIK GOMBJÁNAK TÖRLÉSE A MEGHAJTÁSBÓL/
RÁDIÓVEVŐBŐL
Ha egy használó elköltözik és magával szeretné vinni kézi adóját, annak
összes kódját törölni kell a rádióvevőből.
FIGYELEM! Biztonsági okokból törölje a kézi adó összes billentyűjét és
billentyűkombinációját!
Folyamat:
Nyomja meg a meghajtás / rádióvevő betanítás gombját (22) és tartsa
5 másodpercig nyomva, míg valamelyik LED (21) vagy (23) villogni
kezd, mindegy melyik. Nyomja meg a kézi adó azon gombját vagy
gomb-kombinációját, amit törölni akar a meghajtásból / rádióvevőből.
Elalszik a LED - a betanítás befejeződött.
Ismételje meg a folyamatot az összes törlendő billentyűre és billentyű-
kombinációra.
R
ELEMCSERE A KÉZI ADÓBAN
A kulcskarikán levő kézi adót nyissa ki egy pénzérme segítségével.
Lefele nyissa ki az elemtartó fedelét. Vegye ki a gombelemet és tegyen
be egy újat (CR 2032 típusút). Ügyeljen az elem megfelelő polaritására.
Az elemtartó fedelét hajtsa vissza és ellenőrizze a működőképességet
az adó-LED segítségével.