Operation Manual

40
S
APERTO 868 S VEZÉRLÉS, BIZTONSÁGI FELSZERELÉSEK
CSATLAKOZTATÁSI LEHETŐSÉGÉVEL
Kapocsléc (24)
A megengedett huzalkeresztmetszet: max. 1,5 mm
2
A kapocsléc gyári kiosztása:
1 + 2 transzformátor szekunder, 24 V (piros)
3 C-sín (zöld)
4 lánc (piros)
5 + 6 nyomógomb csatlakozó, ide több, párhuzamosan kapcsolt
nyomógomb is beköthető.
Csatlakoztatási lehetőségek
A vezérlés dugaszolható kapocslécének (26) további csatlakozási
lehetõségei.
A megengedett huzalkeresztmetszet: max 0,75 mm
2
.
FIGYELEM!
Ha nem kötnek be semmilyen biztonsági felszerelést sem, rajta kell
hagyni az átkötést az 1 + 2 kapcsok között. Biztonsági felszerelés
csatlakoztatása esetén el kell távolítani az átkötést az 1 + 2 kapcsok
közül.
Kapocs Csatlakoztatási lehetőség
1 + 2 biztonsági csatlakozó (fénysorompó vagy DW)
kiszállítása átkötéssel történik
1. kapocs: jel (SIG)
2. kapocs: test (GND)
3 + 4 24 V DC kimenet, (stabilizálatlan, max 34 V), max 1 A
(pl. egy fénysorompó táplálására).
3. kapocs: +24 V
4. kapocs: test (GND)
5 + 6 Figyelmeztető fény csatlakozása, 24 V DC
(stabilizálatlan max. 34 V), max 1 A
5. kapocs: +24V
6. kapocs: test (GND)
Biztosítékok
A biztonsági kimeneteket két finombiztosíték védi.
Biztosíték (27): a figyelmeztető villogó kimenetének védelme
(5 + 6 kapocs), a biztosíték 1 A lomha.
Biztosíték (28): a 24 V DC kimenetének védelme (3 +4 kapocs),
a biztosíték 1 A lomha.
Kiegészítő beállítási lehetőségek, DIL kapcsolóval (25) 1 -6:
VISELKEDÉS AKADÁLLYAL VALÓ ÉRINTKEZÉS ESETÉN
Ha a csukódó kapu akadályba ütközik, a meghajtás a kaput
visszanyitja kb. 10 cm-t (ügyeljen a DIL-kapcsoló (25) beállítására),
majd megáll. Biztonsági okokból a kapu a következő vezérlő impulzus
hatására mindig a végállás eléréséig kinyílik. Ez után ismét mindkét
mozgási irány rendelkezésre áll. Fordított sorrendben ugyanez
vonatkozik a nyitás közben elért akadályra is. Ha a kapu mindkét
irányban akadályba ütközik, a vezérlés automatikusan “HOLTEMBER
ÜZEMMÓD”-ra vált, ekkor villog a jelzőlámpa és a meghajtás csak a
belső nyomógomb megnyomására működik. Az akadály elhárítása után
a “HOLTEMBER ÜZEMMÓD”-ban levő kapu végállásig mozgatható.
Ez után a meghajtás a szokott módon működik tovább.
T
APERTO 868 L és APERTO 868 LX, L-VEZÉRLÉSEK KIBŐVÍTETT
FUNKCIÓKKAL ÉS BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEK
CSATLAKOZTATÁSI LEHETŐSÉGÉVEL
Ez a vezérlés számos kiegészítő funkciót nyújt Önnek, pl. a kapu
részleges nyitása, kétcsatornás üzemmód, a kapu állapotának kijelzése
és a TorMinal (33) csatlakoztatási lehetősége.
Kapocsléc (24)
A megengedett huzalkeresztmetszet: max. 1,5 mm
2
A kapocsléc gyári kiosztása:
(lásd az S alatt)
Csatlakoztatási lehetőségek
A vezérlés dugaszolható kapocslécének (26) további csatlakozási
lehetőségei.
A megengedett huzalkeresztmetszet: max 0,75 mm
2
.
FIGYELEM! Ha nem kötnek be semmilyen biztonsági felszerelést
sem, rajta kell hagyni az átkötést az 1 + 2 kapcsok között.
Biztonsági felszerelés csatlakoztatása esetén el kell távolítani az
átkötést az 1 + 2 kapcsok közül.
Kapocs Csatlakoztatási lehetőség
1 + 2 biztonsági csatlakozó (fénysorompó, DW vagy második
nyomógomb) kiszállítása átkötéssel történik, az 1. kapocs
(SIG) és a 2. kapocs (GND) között.
3 + 4 24 V-os szabályozott kimenet max. 0,1 A
3. kapocs: +24 V
4. kapocs: test (GND)
5 + 6 Figyelmeztető fény csatlakozása, 24 V
(stabilizálatlan max. 34 V), max 1 A
5. kapocs: +24V
6. kapocs: test (GND)
Biztosítékok
A biztonsági kimeneteket finombiztosíték védi.
Biztosíték (28): a 24 V DC kimenetének védelme (3 +4 kapocs),
a biztosíték 1 A lomha.
Kiegészítő beállítási lehetőségek, DIL kapcsolóval (30) 1 -8:
DIL leírás
1 reakció a biztonsági
bemenetre nyíló kapunál, pl.
valaki keresztezi a
fénysorompót
2 reakció a biztonsági
bemenetre, csukódó kapunál
3 a visszafordítás módja
csukódó kapunál (a 2. DIL
kapcsolót “OFF” állásba kell
kapcsolni)
4 a figyelmeztető fény villog a
kapu mozgása közben
5 előzetes figyelmeztetési idő
előzetes figyelmeztetési idő
6 backjump (a kapu becsukódik,
a kocsi visszaindul a “nyitás”
irányába)
7+8
“OFF” állás
a kapu nyitása közben
nincs reakció
visszafordítás
a kapu csukása közben
megáll a vezérlés, és
kb. 10 cm-t visszanyit
a figyelmeztető fény
pulzáló meghajtása
(a vezérlés villogtat)
0 sec
kikapcsolva
kikapcsolva
“ON” állás
a kapu nyitása közben a
meghajtás megáll
a kapu csukása közben
a meghajtás megáll
a meghajtás csukás
közben megállítja és
egy teljesen
visszanyitja a kaput.
a figyelmeztető fény
folyamatos meghajtása
(a figyelmeztető fény
villogtat)
figyelmeztető fény, 3
sec. előzetes figyelmez-
tetési idővel (2x villan a
kapu mozgatása előtt)
hosszú backjump
kb. 70 ms,
kb. 1 - 5 mm
kikapcsolva
DIL leírás
1 reakció a biztonsági bemenetre
nyíló kapunál, pl. valaki
keresztezi a fénysorompót
2 A működési mód kiválasztása
3 reakció a biztonsági
bemenetre, csukódó kapunál
4 kapuállapot kijelzés vagy
figyelmeztető fény villog a kapu
mozgása közben
5 előzetes figyelmeztetési idő
6 backjump (a kapu becsukódik,
a kocsi visszaindul a “nyitás”
irányába)
7 2-csatornás üzemmód
(meghatározott nyitás és
csukás)
8 részleges nyitás, 2-csatornás
üzemmód (pl. a garázs
szellőztetéséhez
aa
“OFF” állás
a kapu nyitása közben
nincs reakció
bontó érintkezőként
(pl. fénysorompó)
visszafordítás: a kapu
csukása közben
megáll a vezérlés, és
kb. 10 cm-t visszanyit
a figyelmeztető fény
pulzáló meghajtása
(a vezérlés villogtat) a
figyelmeztető fény
villog a kapu mozgása
közben
előzetes figyelmezteté-
si idő 0 sec
kikapcsolva
1-csatornás üzemmód
impulzussorrend:
nyit-stop-csuk-stop-
• nincs részleges
nyitás
aa
“ON” állás
a kapu nyitása közben a
meghajtás megáll
mint a 2. gomb
(2-csatornás üzemmód)
A meghajtás csukás
közben megállítja és
egy teljesen visszanyitja
a kaput.
Kapuállapot jelzés a
csatlakoztatott
figyelmeztető fénnyel:
• világít, ha a kapu nincs
becsukva
• kikapcsolva, ha a kapu
csukva van figyelmeztető
fény, 3 másodperces
előzetes
figyelmeztetéssel (kettőt
villan a kapu mozgatása
előtt) a backjump
hosszú, kb. 70 ms, kb. 1
- 5 mm
2-csatornás üzemmód
• 1. gomb / 1. rádió-
csatorna nyit-stop-nyit
• 2. gomb / 2. rádió-
csatorna csuk-stop-csuk
A részleges nyitás
bekapcsolva
A gomb / 1. rádió-
csatorna nyitja és
csukja a kaput (lásd
1-csatornás üzemmód)
A gomb / 2. rádió-
csatorna részleges
nyitás
• a 2. DIL kapcsolót
állítsa “ON” állásba