Operation Manual

41
RÉSZLEGES NYITÁS
Ez a funkció a kaput, a beállítástól függően, részben vagy egészen
nyitja ki. Használati példa: a garázs szellőztetése, az oldalra nyíló
szekcionált kapu kinyitása személy-bejáratként.
A részleges nyitást két nyomógombbal vagy rádiócsatornán keresztül
lehet működtetni. Csak kézi adóval való működtetés esetén a biztonsági
bemenet (26) 1 + 2 kapcsa továbbra is rendelkezésre áll.
A 2. nyomógomb a részleges nyitást hajtja végre, ha a kapu teljesen
csukva volt. Ha a kapu részlegesen vagy teljesen nyitva van, a 2. gomb
ismételt megnyomásával a kaput bezárhatja.
Az 1. gomb megnyomása teljesen kinyitja a kaput akkor is, ha a 2.
gombbal már részlegesen kinyitotta.
Beállítások
1 Zárja be a kaput
2 2. rádiócsatorna betanítása
- a kézi adó 2. gombjának betanítása a vevő 2. csatornájára (lásd az
R alatt)
3 a 2. DIL kapcsolót állítsa “ON” állásba: A működési módot igazítsa a
biztonsági felszerelésekhez.
- csak ha két gomb csatlakozik, így a biztonsági csatlakozó (1 + 2
kapocs) továbbra is használható, pl. fénysorompóhoz.
4 A 8. DIL kapcsolót állítsa “ON” állásba (aktiválja a részleges nyitást)
Folyamat
nyomja meg a 2. gombot vagy a kézi adó 2. gombját (a kaput nyitja
csukott véghelyzetéből).
- A kapu addig nyílik, amíg a 2. gombot vagy a kézi adó 2. gombját
ismét meg nem nyomja, vagy a kapu el nem éri nyitott véghelyzetét.
A kívánt helyzet elérésekor nyomja meg a 2. gombot vagy a kézi adó
2. gombját.
A 2. gombbal vagy a kézi adó 2. gombjával csukja be a kaput.
Ezáltal a vezérlés megjegyezte a részleges nyitás mértékét, ami ezután
közvetlenül elérhető a 2. gombbal vagy a kézi adó 2. gombjával.
A részleges nyitás törléséhez a 8. DIL kapcsolót állítsa “OFF” állásba:
2-CSATORNÁS ÜZEMMÓD (MEGHATÁROZOTT NYITÁS ÉS CSUKÁS)
Az 1. gomb / rádiócsatorna nyitja, a 2. gomb / rádiócsatorna csukja a
kaput.
A kétcsatornás üzemmód használható csak nyomógombbal, vagy csak
kézi adókkal is. Ha a 2-csatornás üzemmódot csak kézi adókkal
használja, a biztonsági csatlakozó továbbra is rendelkezésre áll.
Beállítások
1 Csak akkor kapcsolja a 2. DIL kapcsolót “ON” állásba, ha két
nyomógombot csatlakoztatott.
2 A 7. DIL kapcsolót állítsa “ON” állásba
3 A 8. DIL kapcsolót állítsa “OFF” állásba
4 A kézi adó második gombját tanítsa be a 2. rádió-csatornára.
A KAPU ÁLLAPOTÁNAK KIJELZÉSE
Ha csatlakoztatott figyelmeztető fényt, az mutatja, hogy a kapu éppen
nyílik vagy csukódik. A figyelmeztető fény világít, ha a kapu nincs
becsukva.
Beállítások
1 A 4. DIL kapcsolót állítsa “ON” állásba
2 A 24 V-os jelzőfény a 5 +6 kapcsokra csatlakozik (lásd fent).
KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
1 LED (29) a vezérlés állapotát mutatja. Ha a LED villog, nincs betanítva
erő érték. Normál üzemben a LED (29) ugyanúgy viselkedik, mint a
figyelmeztető fény.
2 Átkötés (31): ha a hajtóművet lágy futás nélkül kívánja üzemeltetni,
vágja el az átkötést. Ezzel kikapcsolja a lágy futás funkciót.
Alternatíva: egy TorMinal alkalmazása, lásd U.
U
A TORMINAL KEZELŐPULT (32)
csak az APERTO 868 L és APERTO 868 LX modellekhez.
A vezérlés programozó készülékével egyedileg programozhatók az
L-vezérlések. Közelebbi információkért lásd a TorMinal kezelési
útmutatóját.
IV. KARBANTARTÁS ÉS ÁPOLÁS
A kapun vagy meghajtáson végzett munka előtt mindig húzza ki a
hálózati csatlakozót.
Az erősen elszennyeződött lánc vagy lánccsatorna esetén: tiszta
ronggyal tisztítsa meg,
évente vékonyan olajozza meg “vezetőképes” olajjal,
ellenőrizze az összes csavar szilárd meghúzását, ha szükséges húzza
meg azokat,
a biztonsági berendezések működőképességét rendszeresen, de
évente legalább egy alkalommal ellenőrizze,
a kaput évente legalább egyszer át kell vizsgálni a gyártó utasítása
szerint,
rendszeresen ellenőrizze:
a) az erő hatására történő leállítást: nyitás és csukás közben állítsa
meg a kaput, a kapunak enyhe ellentartásra meg kell állnia.
b) a vészkioldást: a kapu reteszelését kézzel könnyen oldani kell tudni,
c) a fénysorompót, ha felszerelték: nyissa ki illetve csukja be a kaput s
közben szakítsa meg a fénysorompó sugarát, a kapunak a
DIL-kapcsolón beállított módon kell viselkednie.
LESZERELÉS
Tartsa be a biztonsági előírásokat! Húzza ki a hálózati csatlakozót.
A munka menete fordított sorrendben megegyezik a “FELSZERELÉS”
fejezetben leírtakkal. A leírt beállítási munkák elmaradnak.
GARANCIA ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Ha a vevőszolgálati szolgáltatásra, pótalkatrészekre vagy tartozékokra
van szüksége, kérjük forduljon a szakkereskedéshez.
Figyelem!:
A 800 N húzóerővel rendelkező típusokhoz. A hálózati kábel sérülése
esetén a készüléket be kell küldeni a gyártóhoz (a hálózati kábel nem
cserélhető ki).