Operation Manual

43
Na podstawie rys. 1 - 4 możesz zidentyfikować Twój typ bramy.
Sprawdź, który typ bramy posiadasz.
1) Brama sekcyjna nie potrzeba żadnego osprzętu
zwykła szyna jezdna Osprzęt bramy sekcyjnej z bumerangiem
zalecany
z podwójną szyną jezdną Osprzęt bramy sekcyjnej bez bumerangu
zalecany
2) Brama wahadłowa osprzęt niepotrzebny
3) Brama przechylna z osprzętu potrzebne jest ramię łukowe
4) Brama skrzydłowa z osprzętu potrzebne jest okucie do
bramy skrzydłowej
I. MONTAż WSTĘPNY NAPĘDU NA ZIEMI
A
Określenie części:
Rozłożyć wszystkie części tak, jak jest to pokazane na obrazku (obu-
dowa urządzenia sterującego 4, znajduje się we wnętrzu garażu) i
przygotować narzędzia.
Zawsze wsunąć całość łańcucha do kanału łańcucha!
Uwaga! Proszę zważać na to, by wszystkie 3 części osłony łańcucha
ściśle do siebie przylegały.
B
Wsunąć wózek jezdny z łańcuchem (1) na jedną z szyn (2),
nałożywszy uprzednio sprężyny kontaktowe. Pozostałe szyny (2)
wsunąć aż do ogranicznika na kształtki nasuwane (3). W ten sposób
powstaje szyna ciągła.
Wsunąć do szyny czerwony przełącznik krańcowy „H“ (9) czubkiem w
kierunku wózka jezdnego (1).
Łańcuch należy przełożyć przez przełącznik krańcowy (9).
C
Włożyć śruby (11a) do wieszaka sufitowego (11b).
Kątownik stalowy (11c) wraz z nakrętką (11d) i tarczą zębatą (11e)
zamontować na wieszaku sufitowym (11b) w sposób pokazany na
rysunku.
Wsunąć wieszak sufitowy (11b) od tyłu na szynę.
Połączyć łańcuch za pomocą zamka łańcuchowego (5) kołkiem
obudowy urządzenia sterującego (4); wsunąć obudowę urządzenia
sterującego na szynę od tyłu aż do ogranicznika (2).
UWAGA! Kanał kablowy musi znajdować się po dolnej stronie obu-
dowy urządzenia sterującego.
D
a
a Wsunąć czerwony przełącznik krańcowy „V“ (10) po drugiej stronie
szyny.
b
b Dołączyć element napinający (14a) do łańcucha i
c
c przekręcić o 90°.
d
d Nasunąć element czołowy (13) na szynę (2) i przecisnąć element
napinający (14a).
Nałożyć podkładkę (14b) i sprężynę (14c) na
śrubę naprężającą (14a).
E
Naciągnąć łańcuch aż do oznaczenia (strzałka).
F
Przykręcić obydwa kątowniki stalowe (15a) przy pomocy śruby (15b) i
nakrętki (15c) do elementu czołowego (13), ale nie dociągać do końca.
G
Jeżeli nie da się przesunąć wózka jezdnego (1), wysprzęglić przy
pomocy jednorazowego pociągnięcia przy mechanizmie odblokowania
awaryjnego (16).
Zamontować okucie bramy (12a) i drążek popychowy (12b) przy
pomocy kołka (12c) i zacisku (12d) do wózka jezdnego, tak jak to
pokazano na obrazku (1).
II. MONTAż NAPĘDU DO SUFITU GARAżU
Przekręć napęd w taki sposób, by otwór szyny wskazywał ku dołowi.
Otwórz zamek bramy i usuń wszystkie zabezpieczenia bramy i sznury,
tak by bramę można było przesuwać w dowolny sposób.
Sprawdź, czy brama przesuwa się lekko w oba kierunki. Brama musi
znajdować się w stanie równowagi sił i powinna w każdej pozycji
pozostać na miejscu. Jeżeli to konieczne, trzeba bramę przed
montażem napędu na nowo wyregulować.
H
Wymierzyć środek bramy u góry i oznaczyć przy skrzydle i nadprożu
powyżej bramy.
Powoli otwierać bramę i określić przy tym najmniejszy odstęp górnej
krawędzi bramy (włącznie z listwą gumową, jeżeli ona istnieje) od
sufitu. Wymiar ten (najwyższy punkt przesuwu THP) musi wynosić
przynajmniej 40 mm. Odstęp pomiędzy THP a dolną krawędzią szyny
o profilu C musi wynosić przynajmniej 5 mm i maksymalnie 65 mm.
WSKAZÓWKA: ramię posuwnika może stać maksymalnie pod
kątem 30°.
Zamknąć bramę ponownie.
I
W zależności od dostępnego miejsca, napęd może być zamontowany
albo na nadprożu albo na suficie (tak blisko nadproża, jak to tylko
możliwe). W tym celu, w odstępie 74 mm na prawo i na lewo od
środka bramy oraz 20 - 80 mm ponad najwyższym punktem przesuwu
THP bramy określić właściwe punkty i wywiercić otwory (w betonie:
Ø10 mm, w drewnie: Ø5 mm).
UWAGA! Uwzględnić grubość nadproża wzgl. sufitu!
Jeżeli to konieczne, użyć kołka rozporowego (15d), podnieść napęd z
przodu, a przy pomocy śrub do drewna (15f) i podkładek (15e)
przymocować kątowniki (15a).
J
Podnieść napęd z tyłu i położyć na drabinę.
Przesunąć wózek jezdny do tyłu. Otworzyć bramę. W zależności od
sufitu garażu, odległość pomiędzy obudową urządzenia sterującego (4)
a wieszakiem sufitowym (11c) może zostać zmieniona w zakresie
0 – 600 mm. Ustawić wieszak sufitowy (11c) pionowo w taki sposób,
by brama w czasie przesuwu nie dotykała szyny; jednocześnie ustawić
napęd w stosunku do środka bramy. Oznaczyć i wywiercić otwory (w
betonie: Ø10 mm, w drewnie: Ø5 mm), włożyć kołek rozporowy (11f) i
przymocować kątownik stalowy (11c) przy pomocy śrub (11h) i
podkładek (11g).
UWAGA! Uwzględnić grubość sufitu!
W razie potrzeby można skrócić wystające końce kątowników
stalowych (11c) przy pomocy piły do metalu.
K
Zamknąć bramę. Mocno dokręcić śrubę (15b) i nakrętkę (15c).
Przesunąć wózek jezdny (1) do przodu w kierunku nadproża. Okucie
bramy (12a) przyłożyć do bramy i usytuować centralnie. W zależności
od rodzaju bramy, kąt okucia bramy może wypaść inaczej. Wywiercić
otwory (Ø5 mm). Umocować okucie bramy (12a) przy pomocy czterech
śrub (12e). Jeżeli zachodzi taka potrzeba, to użyć innych śrub od tych,
które znajdują się w dostawie.
L
W chwili uruchomienia przycisku, użytkownik nie może przebywać w
strefie ruchu bramy. Użytkownik musi mieć bezpośrednią widoczność
bramy. Nie montować przycisku w strefie ruchu bramy. Przycisk
wewnętrzny (8) zamontować na odpowiednim miejscu na wysokości
conajmniej 1600 mm.
Ułożyć 2-żyłowy przewód prowadzący do przycisku i podłączyć kolory
biały i brązowy do przycisku wewnętrznego (8).
UWAGA! Nigdy nie układać przewodu prowadzącego do przycisku
wzdłuż przewodu elektrycznego, gdyż może to prowadzić do
zakłóceń.
M
Zamontować gniazdo wtykowe.
Zamontować gniazdo wtykowe na suficie w odległości maks. 0,5 m od
obudowy urządzenia sterującego.
Przestrzegać przepisów związku elektrotechników.
N
Dosunąć przełącznik krańcowy „V“ (10) do wózka jezdnego (1), aż
usłyszy się ciche kliknięcie przełącznika; dociągnąć śrubę zaciskową.
Bramę otworzyć na oścież.
Dosunąć przełącznik krańcowy „H“ (9) do wózka jezdnego (1), aż
usłyszy się ciche kliknięcie przełącznika; dociągnąć śrubę zaciskową.
Wyprzęgnąć wózek jezdny pociągając za mechanizm awaryjnego
zwolnienia blokowania (16).
1 Wózek jezdny z łańcuchem
2 Szyna, 3 sztuki
3 Kształtki nasuwane, 2 sztuki
4 Obudowa urządzenia sterującego z
oświetleniem
5 Zamek łańcuchowy, 3-częściowy
6 Kabel sieciowy
7 Przewód prowadzący do przycisku
8 Przycisk wewnętrzny
9 Tylny przełącznik krańcowy, „H“
10 Przedni przełącznik krańcowy, „V“
11 Wieszak sufitowy
12 Drążek popychowy, okucie bramy,
kołek i zacisk zabezpieczający
13 Element czołowy
14 Element napinający, podkładka,
sprężyna, śruba naprężająca,
15 kątownik stalowy, śruby, kołki
rozporowe
16 Mechanizm awaryjnego zwolnienia
blokowania
17 Osłona
18 Urządzenie sterujące, uchwyt
urządzenia sterującego
19 Nadajnik zdalnego sterowania