User Manual

ROG STRIX PSU 35
Hr vatski
Obavijesti o sigurnosti
Naljepnice s obavijestima
• Ujediniciizvoranapajanjaprisutanjevisokinapon,iznimnojeopasnootvaratikućište
izvora napajanja ili pokušavati popraviti/čistiti jedinicu izvora napajanja. NIKAD, ni pod
kojim okolnostima, ne smijete otvarati jedinicu izvora napajanja.
• Akosepoklopacjediniceizvoranapajanjaotvorijamstvoćeseponištiti;unutarjedinice
nema dijelova koji se mogu popraviti.
• NEMOJTE umetati bilo kakve predmete u jedinicu izvora napajanja.
• NEMOJTE stavljati nikakve predmete ispred ventilatora ili u područje ventilacije jedinice za
napajanje koji bi mogli ograničiti strujanje zraka.
KORISTITE SAMO modularne kabele koje ste dobili s jedinicom za napajanje.
• NEMOJTE koristiti jedinicu izvora napajanja blizu vode i u okruženjima s visokom
temperaturom ili vlažnošću zraka.
• Jedinicaizvoranapajanjasmijesekoristitisamouodgovarajućemokruženju.(Radna
temperatura: 0° do 50°C, relativna vlažnost: 20% do 80%)
• Jedinicaizvoranapajanjaslužizaugradnjuuračunaloinijenamijenjenazavanjsku
uporabu ili uporabu na otvorenom.
• Nepridržavanjeproizvođačevihuputaisigurnosnihuputaodmahćeponištitivaženjesvih
jamstava i garancija.