User Manual

ROG STRIX PSU36
Čeština
O dB Fan
ON
OFF
Čeština
Konvence použité v této příručce
Abyste určité úkony prováděly správně, povšimněte si následujících symbolů používaných v
této příručce.
NEBEZPEČÍ/VAROVÁNÍ: Informace pro předcházení úrazům při provádění
úkolu.
POZNÁMKA: Tipy a další informace, které se hodí při provádění úkolu.
Popis produktu
Tlačítko ventilátoru 0 dB* Napájecí konektor
Vypínač
* Stisknutím tohoto tlačítka vypnete funkci 0 dB a umožníte ventilátoru napájecího zdroje se
otáčet kdykoli.
Obrázek zařízení je pouze orientační. Specikace skutečného produktu se
mohou lišit podle modelu.