User Manual

ROG STRIX PSU 37
Čeština
O dB Fan
ON
OFF
Před instalováním nebo odpojováním kabelů zkontrolujte, zda je systém
vypnutý a zda jsou odpojeny všechny napájecí kabely pro systém a všechna
připojená zařízení.
1. Postupujte podle pokynů v návodu k vaší skříni a připevněte zdroj napájení ROG STRIX do
skříně s použitím montážních šroubků.
2. Připojte dodané kabely ke zdroji napájení ROG STRIX.
3. Připojte napájecí konektory k základní desce a periferním zařízením podle vlastních
preferencí. V seznamu níže je uvedeno jaká zařízení lze připojit k jednotlivým napájecím
konektorům.
• NapájecíkonektorysemohoulišitpodlemodelůzdrojůnapájeníROG
STRIX.
• Dalšíinformaceoumístěníazapojenínásledujícíchnapájecích
konektorů najdete v návodu na použití vaší základní desky.
• Připojte24kolíkovýnebo20kolíkovýhlavní napájecí konektork24kolíkovémunebo
20kolíkovému napájecímu konektoru základní desky.
• Připojte4+4kolíkovýnapájecí konektor CPU +12V k napájecí zásuvce CPU na
základní desce.
• Podlepotřebypřipojte4kolíkovýkonektor napájení periférií k periferním zařízením.
• Připojte6+2kolíkovýnapájecí konektor PCI-E +12V ke gracké kartě PCI-E.
• Připojtenapájecí konektor SATA k zařízením s rozhraním Serial ATA.
4. PřipojtezdrojnapájeníROGSTRIXkezdrojinapájenípomocídodanéhonapájecíhokabelu.
5. Přesunutím vypínače do polohy „I“ zapněte zdroj napájení.
Instalace zdroje napájení ROG STRIX