User Manual

ROG STRIX PSU38
Čeština
Informace o bezpečnosti
stražné štítky
• Vezdrojinapájenívznikajívysokánapětí.Jevelminebezpečnéotevíratskříňkuzdroje
napájení nebo se pokoušet jej opravit/vyčistit. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ a za žádných okolností
zdroj napájení neotevírejte.
• Vpřípaděotevřenízdrojenapájenípropadázáruka;žádnésoučástiuvnitřzdrojenapájení
nevyžadují servisní zásah.
• DozdrojenapájeníNEZASUNUJTE žádné předměty.
• NEVKLÁDEJTE žádné předměty před ventilátor nebo ventilační oblast jednotky
napájecího zdroje, které může bránit nebo omezovat proudění vzduchu.
• POUŽÍVEJTE pouze modulární kabely propojené s jednotkou napájecího zdroje.
• ZdrojnapájeníNEPOUŽÍVEJTE v blízkosti vody nebo v prostředí o vysoké teplotě nebo
vlhkosti.
• Zdrojnapájenímusíbýtpoužívánvevhodnémprostředí.(Provozníteplota:0°až50°C,
relativnívlhkost:20%až80%)
• Tentozdrojnapájeníjeurčenprozabudovánídopočítače,nikoliproexternínebovenkovní
použití.
• Vpřípaděnedodrženípokynůvýrobceabezpečnostníchpokynůihnedpropadajíveškeré
záruky a jistoty.