User Manual

ROG STRIX PSU 39
Nederlands
Nederlands
Conventies die in deze handleiding worden gebruikt
Om te verzekeren dat u bepaalde taken juist uitvoert, dient u op de volgende symbolen die in
deze handleiding worden gebruikt, te letten.
GEVAAR/WAARSCHUWING: informatie om lichamelijke letsels te
voorkomen wanneer u een taak probeert uit te voeren.
OPMERKING: tips en aanvullende informatie om u te helpen bij het
voltooien van uw taak.
Productoverzicht
O dB Fan
ON
OFF
0 dB ventilatorknop* Voedingsaansluiting
Voedingsschakelaar
* Als u op deze knop drukt, wordt de 0dB-functie uitgeschakeld, zodat de PSU-ventilator altijd
kan draaien.
De afbeelding is uitsluitend bedoeld als referentie. De werkelijke
productspeciÓėücaties kunnen verschillen afhankelijk van de modellen.