User Manual

ROG STRIX PSU40
Nederlands
Voordat u kabels installeert of verwijdert, moet u controleren of het systeem is
uitgeschakeld en of alle voedingskabels voor het systeem en alle aangesloten
apparaten zijn losgekoppeld.
1. Volg de richtlijnen van uw behuizingshandleiding en maakt uw ROG STRIX-
voedingseenheid vast in de behuizing met de montageschroeven.
2. Sluit de meegeleverde kabels aan op uw ROG STRIX-voedingseenheid.
3. Sluit de voedingsaansluitingen aan op uw moederbord en de randapparaten volgens uw
voorkeur. U kunt de onderstaande lijst raadplegen om te controleren op wel apparaat elke
voedingsaansluiting kan worden aangesloten.
• Devoedingsaansluitingenkunnenverschillenafhankelijkvande
verschillende modellen van de ROG STRIX-voedingseenheden.
• Raadpleegdehandleidingvanuwmoederbordvoormeerinformatie
over de locatie en het aansluiten van de hieronder vermelde
aansluitingen.
• Sluitde24-pinsof20-pinshoofdvoedingsaansluiting aan op de 24-pins of 20-pins
voedingsaansluiting op het moederbord.
• Sluitde4+4pinsCPU +12V voedingsaansluiting aan op de CPU-voedingssockets
op het moederbord.
• Sluitde4-pinsvoedingsaansluiting voor het randapparaat indien nodig aan op de
gewenste randapparaten.
• Sluitde6+2-pinsPCI-E +12V voedingsaansluiting aan op de PCI-E grasche kaart.
• SluitdeSATA-voedingsaansluiting aan op apparaten met een seriële ATA-interface.
4. Sluit de ROG STRIX-voedingseenheid aan op een stroombron via de meegeleverde
voedingskabel.
5. Zet de voedingsschakelaar op de positie “I” om uw voedingseenheid in te schakelen.
De ROG STRIX-voedingseenheid installeren
O dB Fan
ON
OFF