User Manual

ROG STRIX PSU 47
Magyar
Biztonsági információ
Megjegyzés címkék
• Atápegységbenmagasfeszültségvan,ezértnagyonveszélyesatápegységdobozának
kinyitása vagy a tápegység javítása/tisztítása. SOHA, semmilyen körülmények között ne
nyissa ki a tápegységet.
• Agaranciaérvényétvesztihaatápegységdobozakivoltnyitva;atápegységbelsejében
nincs javítható alkatrész.
• NE dugjon be semmilyen tárgyat a tápegység belsejében.
• NE helyezzen tárgyakat a tápegység ventillátora vagy a szellőző nyílása elé, amely elfedheti
vagy akadályozhatja a légáramlást.
• KIZÁRÓLAG a tartozék moduláris kábeleket használja a tápegységgel.
• NE használja a tápegységet víz mellett, magas hőmérsékletű vagy páratartalmú
környezetben.
• Atápegységetmegfelelőkörnyezetbenkellhasználni.(Működésihőmérséklet:0°-50°C,
Relatívrelatívpáratartalom:20%-80%)
• Atápegységszámítógépbevalóbeszerelésrekészültésnemkülsővagykültérihasználatra.
• Amennyibennemtartjabeagyártóutasításaitésbiztonságielőírásait,ezazonnal
megsemmisíti a garanciát és jótállást.