User Manual

ROG STRIX PSU54
Polski
Polski
Konwencje wykorzystywane w tym podręczniku
Aby zapewnić prawidłowe działanie określonych działań należy zwracać
uwagę na występujące w tym podręczniku następujące symbole.
NIEBEZPIECZEŃSTWO / PRZESTROGA: Informacje,
zapobiegające odniesieniu obrażeń podczas wykonywania
zadania.
UWAGA: Wskazówki i dodatkowe informacje, które mogą
pomóc w wykonaniu zadania.
Ogólna charakterystyka produktu
O dB Fan
ON
OFF
Przycisk wentylatora 0 dB* Złącze zasilania
Wyłącznik zasilania
* Po naciśnięciu tego przycisku wyłączona zostanie funkcja 0 dB, a wentylator zasilacza będzie
obracał się bez przerw.
Przedstawiona ilustracja urządzenia ma wyłącznie charakter
informacyjny. Specykacje rzeczywistego produktu zależą od modelu.