User Manual

ROG STRIX PSU 59
Română
Informaţii pentru utilizarea în condiţii de siguranţă
Etichete de noticare
• Existătensiuniînalteînsursadealimentarecucurent,estefoartepericulossădeschideți
carcasa sursei de alimentare sau să încercați să reparați/curățați unitatea de alimentare cu
curent.NutrebuieNICIODATĂ,înniciuncaz,sădeschidețiunitateadealimentarecucurent.
• Garanțiavadeveninulădacăcapaculsurseidealimentarecucurentestedeschis;în
interiorul unității de alimentare nu există componente care să poată  reparate.
• NU introduceți obiecte în unitatea de alimentare cu curent.
• NU așezați obiecte în fața ventilatorului sau zona de ventilație a sursei de alimentare care
ar putea împiedica sau restricționa uxul de aer.
• UTILIZAȚI NUMAI cablurile modulare grupate cu unitatea de alimentare.
• NU utilizați unitatea de alimentare cu curent în apropierea apei sau în medii cu
temperatură înaltă sau cu umiditate ridicată.
• Unitateadealimentarecucurenttrebuiesăfuncționezeîntr-unmediuadecvat.
(Temperaturadefuncţionare:0°Cpânăla50°C;umiditaterelativă:dela20%la
80%)
• Unitateadealimentarecucurentestedestinatăintegrăriiîntr-uncomputerșinueste
destinată utilizării externe sau în aer liber.
• Nerespectareainstrucțiunilorproducătoruluișiaoricărorinstrucțiunidesiguranțăvor
anula imediat toate garanțiile.