User Manual

ROG STRIX PSU 63
Srpski
O dB Fan
ON
OFF
Srpski
Konvencije koje se koriste u ovom vodiču
Da biste obezbedili da ispravno obavite određene zadatke, imajte u vidu sledeće simbole koji se
koriste u ovom uputstvu.
OPASNOST/UPOZORENJE: Informacije za sprečavanje povreda kada
pokušavate da obavite zadatak.
NAPOMENA: Saveti i dodatne informacije koje vam pomažu da obavite
zadatak.
Pregled proizvoda
Dugme za ventilator sa 0 dB* Konektor za struju
Prekidač za napajanje
* Pritisak na ovo dugme će da isključi funkciju 0dB, omogućavajući PSU ventilatoru da se uvek
okreće.
Ilustracija uređaja služi samo za referencu. Specikacije proizvoda mogu da se
razlikuju u zavisnosti od modela.