User Manual

ROG STRIX PSU66
Slovenščina
O dB Fan
ON
OFF
Slovenščina
Konvencije, uporabljene v tem priročniku
Da bi zagotovili ustrezno opravljanje določenih nalog, upoštevajte simbole, uporabljene v tem
priročniku.
NEVARNOST/OPOZORILO: Informacija o preprečitvi poškodbe, ko poskušate
dokončati nalogo.
OPOMBA: Nasveti in dodatne informacije za pomoč pri dokončanju naloge.
Pregled izdelka
Gumb ventilatorja 0 dB* Napajalni priključek
Napajalno stikalo
* Če pritisnete ta gumb, boste izklopili delovanje pri 0 dB, ventilator PSU pa se bo vedno vrtel.
Ilustracija naprave je samo referenčne narave. Specikacije dejanskega izdelka
se lahko med modeli razlikujejo.