User Manual

ROG STRIX PSU 67
Slovenščina
O dB Fan
ON
OFF
Pred nameščanjem ali odstranjevanjem kablov poskrbite, da je sistem
izklopljen ter da so vsi napajalni kabli za sistem in vse priključene naprave
odklopljene iz električnega omrežja.
1. Upoštevajte navodila v priročniku za ohišje in napajalno enoto ROG STRIX priključite v
ohišje s pomočjo namestitvenih vijakov.
2. Sveženj kablov priključite v napajalno enoto ROG STRIX.
3. Priključke za napajanje priključite v matično ploščo in zunanje naprave v skladu s svojimi
željami. S pomočjo spodnjega seznama preverite, v katere naprave je mogoče priključiti
kateri priključek za napajanje.
• Priključkizanapajanjeselahkorazlikujejomedrazličnimimodeli
napajalnih enot ROG STRIX.
• Zavečinformacijgledelokacijeinpriključitvepriključkovzanapajanje,
navedenih spodaj, glejte navodila za uporabo matične plošče.
• 24-pinskiali20-pinskiglavni priključek za napajanjepriključitena24-ali20-pinski
priključek za napajanje na matični plošči.
• 4+4-pinskiCPE +12-V priključek za napajanje priključite v električno vtičnico CPE
na matični plošči.
• 4-pinski zunanji priključek za napajanje po potrebi priključite v zunanje naprave.
• 6+2-pinski priključek za napajanje PCI-E +12 V priključitevgračnokarticoPCI-E.
• PriključekzanapajanjeSATA priključite v naprave s serijskim vmesnikom ATA.
4. NapajalnoenotoROGSTRIXpriključitevvirnapajanjaspomočjosvežnjanapajalnega
kabla.
5. Stikalo za vklop preklopite v položaj »I« za vklop napajalne enote.
Nameščanje napajalne enote ROG STRIX