User Manual

ROG STRIX PSU68
Slovenščina
Informacije o varnosti
Nalepke z opombami
• Vnapajalnienotisoprisotnevisokenapetosti,zatojeizjemnonevarnoodpiratinapajalno
ohišje oziroma popravljati/čistiti napajalno enoto. NIKOLI, po nobenimi pogoji ne
poskušajte odpreti napajalne enote.
• Čebosteodprlipokrovnapajalneenote,bosteizničiligarancijo.Vnotranjostinapajalne
enote ni komponent, ki bi jih bilo mogoče servisirati.
• Vnapajalnoenoto NE vstavljajte nobenih predmetov.
• NE postavljajte predmetov pred ventilator ali prezračevalno območje napajalne enote, ki
lahko ovirajo oz. preprečujejo dotok zraka.
• UPORABLJAJTE SAMO modularne kable, priložene napajalni enoti.
• NapajalneenoteNE uporabljajte v bližini vode oziroma v okoljih z visoko temperaturo ali
visoko vlažnostjo.
• Napajalnoenotouporabljajtevustreznemokolju.(Delovnatemperatura:0do50°C,
relativnavlažnost:20%do80%)
• Napajalnaenotajenamenjenaintegracijivračunalnikinnezunanjiuporabialiuporabina
prostem.
• Neupoštevanjenavodilproizvajalcainvarnostnihnavodilnemudomaizničivsajamstvain
garancije.