User Manual

ROG STRIX PSU70
Svenska
Innan du sätter i eller tar bort kablar måste systemet stängas av, och alla
elkablar till systemet och alla anslutna enheter vara frånkopplade.
1. Följ anvisningarna i bruksanvisningen för chassiet, och fäst ROG STRIX-nätdelen i chassiet
med fästskruvarna.
2. Anslut de medföljande kablarna till ROG STRIX-nätdelen.
3. Anslut strömkontakterna till moderkortet och kringutrusntingen som du vill använda. Se
nedanstående lista för att kontrollera vilka enheter varje strömkontakt kan anslutas till.
• StrömkontakternakanvarieramellanolikamodelleravROGSTRIX-
nätdelar.
• Sebruksanvisningenförmoderkortetförmerinformationomvar
nedanstående strömkontakter är placerade och hur de ansluts.
• Anslut24-stiftseller20-stiftselnätskontakt tillmoderkortets24-stifts-eller20-stifts
strömkontakt.
• Anslut4+4stiftsCPU +12V strömkontakt till CPU-eluttaget på moderkortet.
• Anslutvidbehov4-stiftsströmkontakt för kringutrustning till kringutrustning.
• Anslut6+2stiftsPCI-E +12V strömkontakt till PCI-E-grakkortet.
• AnslutSATA-strömkontakten till enheter med ett serielltATA-gränssnitt.
4. AnslutdinROGSTRIX-nätdeltillenströmkällameddenmedföljandeströmkabeln.
5. Ställ strömbrytaren“I”-läget för att sätta på nätdelen
Installera din ROG STRIX-nätdel
O dB Fan
ON
OFF