User Manual

rkçe
ROG STRIX PSU74
Güvenlik bilgileri
Bildiri etiketleri
• Güçkaynağıünitesiyüksekvoltajiçerdiğindendolayı,güçkaynağıkasasınıaçmakveyagüç
kaynağı ünitesini tamir etmek ya da temizlemek çok tehlikelidir. Sebebi ne olursa olsun güç
kaynağı ünitesinin ASLA açılmaması gerekir.
• Güçkaynağıünitesininkapağıaçılırsa,garantikapsamıdışındakalacaktır.Güçkaynağı
ünitesinin içinde onarılabilecek bir parça yoktur.
• GüçkaynağıünitesineherhangibirnesneKOYMAYIN.
• Güçkaynağıünitesinisuyayakınbiryerde,yükseksıcaklığasahipveyayükseknemli
ortamlarda KULLANMAYIN.
• Fanınönüneveyagüçkaynağıünitesininhavalandırmabölgesinehavaakışını
engelleyebilecek veya sınırlandırabilecek nesneler KOYMAYIN.
• YALNIZCAgüçkaynağıünitesiylebirlikteverilenmodülerkablolarıKULLANIN.
• Güçkaynağıünitesiuygunbirortamdaçalıştırılmalıdır.(ÇalışmaSıcaklığı:0°-50°C,Bağıl
Nem:20%-80%)
• Güçkaynağıünitesibirbilgisayaraentegrasyonamaçlıkullanılmaktadırvebununharicinde
herhangi bir kullanım için uygun değildir.
• Üreticivegüvenliktalimatlarındanherhangibirineuyulmamasıhalinde,ürününtamamı
garanti kapsamı dışında kalacaktır.