Instructions

Iránymutatások és a gyártó nyilatkozata az elektromágneses zavarvédettségről
Az IRT 6020/6520 típusú készüléket az alábbi elektromágneses környezetben való használatra
terveztük. Az IRT 6020/6520 készülék vevője vagy alkalmazója köteles ilyen környezetben
alkalmazni a készüléket.
A zavarvédettség
vizsgálata
IEC 60601 vizsgálati
szint
Megegyezési
Elektromágneses környezet
szint
Irányelvek
Elektrosztatikus
A padlónak fából, betonból vagy
± 6 kV érintkezés
kerámialapokból kell lennie. Ha a
padlóburkolat
kisülés (ESD)
konform
±8 kV levegő
szintetikus anyagból van,
IEC 61000
-
4
-
2
a relatív
páratartalomnak legalább
30%-nak kell lennie.
Lesugárzott
nagyfrekvencia 3 V/m 80 MHz-től
konform
A helyhez kötött rádióadóknak
IEC 61000
-
4
-
3
2,5 GHz
-
ig
az árnyékolt helyen kívüli, az
elektromágneses helyszíni
felmérés által
meghatározott térerőssége
3 V/m
-
nél kisebb kell legyen.
Az alábbi szimbólummal
nem
jelölt készülékek közelében
Vezetéken folyó
nagyfrekvencia 3 Veff 150 kHz-től
alkalmazható
zavarok léphetnek fel:
IEC 61000-4-6 80 MHz-ig (nincsenek
elektromos
A védőtávolság kiszámításához
vezetékek)
lásd a lenti egyenletet. Ha van
egy ismert adó, a specifikus
védőtávolság kiszámítható
az egyenletek segítségével.
Gyors
elektromos
±2 kV
-
os
tápvezeték
nem
tranziensek
±1 kV bemenő
-
/
alkalmazható
IEC 61000
-
4
-
4
Az orvosi elektromos készülék
kimenő
-
vezetékek
kizárólag elemes táplálású.
±1 kV
lehet táplálni.
Feszültséglökés differenciál-módus
nem
IEC 61000
-
4
-
5
±2 kV közös
alkalmazható
módus
Hálózati frekvenciájú
A hálózati frekvenciájú mágneses
tereknek egy tipikus hely
mágneses tér
3 A/m
konform
normál tartományában kell lenniük
IEC 61000
-
4
-
8
egy
tipikus kereskedelmi vagy
kórházi létesítményben.
Feszültségletörés,
> 95%
-
os letörés
rövid távú
megszakítások
0,5 ciklus
és
60%-os letörés 5
ciklus
nem
Az orvosi elektromos készülék
a tápellátás bemeneti
kizárólag elemes
70%
-
os letörés
alkalmazható
vezetékeinek a
táplálású.
feszültségingadozása
25 ciklus
IEC 61000
-
4
-
11
95%-os letörés 5
mp.