Instructions

A készülék specifikációja
Kijelzett hőmérséklettartomány:
34 °C - 42,2
°C
93,2 °F - 108
°F
Üzemi környezeti hőmérséklet:
10 °C - +40
°C
50 °F - 104
°F
Tárolási hőmérséklet:
-25 °C - 55
°C
-13 °F - 131
°F
Üzemi és tárolási relatív páratartalom:
10% - 95% rel., nem
kondenzálódó
A kijelző felbontása:
0,1 °C vagy
°F
A kijelzett hőmérséklettartomány pontossága:
Maximális laboratóriumi
hiba
35 °C
-
42 °C (95 °F
-
107,6 °F)
± 0,2
°C
±0,4
°F
Ezen a tartományon kívül:
± 0,3 °C
± 0,5 °F
Klinikai megismételhetőség:
± 0,14 °C
± 0,26 °F
Elemek
üzemélettartama:
2 év/600 mérés
Üzemélettartam:
5 év
A lázmérő 1.000 millibar légnyomáson, vagy max. 1.000 millibar légnyomású magasságon
működik - 1060 hPa.
40 °C
10 °C
Készülék BF
-
típusú
Lásd Használati
útmutató
Üzemi
hőmérséklet
Tárolási
hőmérséklet
Szárazon
tartandó
alkalmazott
alkatrészekkel
A változtatások joga fenntartva.
Ez a készülék megfelel az alábbi szabványoknak:
Standard referenciacím:
EN 1240-5: 2003 Orvosi hőmérők - 5. rész: Követelmények maximumfunkcióval rendelkező
infravörös fülhőmérőkhöz.
EN 60601-1: 2006 Gyógyászati villamos készülékek- 1. rész: Az alapvető biztonságra és a
lényeges működésre vonatkozó általános követelmények.
EN ISO 1491: 2012 Orvosi eszközök - Kockázatkezelés alkalmazása az orvostechnikai eszközökre
EN ISO 10993-1: 2009 Az orvostechnikai eszközök biológiai értékelése - 1. rész: Értékelés és
tesztelés kockázatkezelési folyamat keretében
EN 60601-1-2: 2007 Orvosi elektromos berendezések - 1-2. rész. Az alapvető biztonság
és az alapvető teljesítmény általános követelményei. Kiegészítő szabvány. Elektromágneses
kompatibilitás. Követelmények és vizsgálatok.
EN 980: 2008 Szimbólumok az orvostechnikai eszközök jelölésére.
EN 1041: 2008 Az orvostechnikai eszközök gyártója által szolgáltatott információk.
EN 60601-1-11: 2010 Elektromos orvosi készülékek - 1-11. rész: Az alapvető biztonság és az
alapvető teljesítmény általános követelményei - Kiegészítő szabvány: Az otthoni
egészségügyi környezetben használt elektromos orvosi berendezésekre és
elektromos orvosi rendszerekre vonatkozó követelmények.
Ez a termék megfelel a 93/42/EU irányvonal követelményeinek.
Az ORVOSI ELEKTROMOS KÉSZÜLÉKEK esetén különleges óvintézkedéseket kell tenni az
elektromágneses kompatibilitás tekintetében. Az elektromágneses kompatibilitás (EMC)
követelményeiről részletes információkat kaphat a meghatalmazott szervizközpontunktól, lásd
garancialevél.
A hordozható és mobil nagyfrekvenciás kommunikációs készülékek zavarhatják az ORVOSI ELEKTROMOS
KÉSZÜLÉKEKET.
Az elhasznált készüléket ne dobja el a háztartási hulladék közé.
Környezete védelme érdekében a kimerült elemeket a nemzeti és a helyi
rendelkezéseknek megfelelően adja le a megfelelő gyűjtőhelyen.