omstandigheden zal een condensator in stand-by situatie (zonder spanning van het lichtnet) de
stroomvoorziening waarnemen voor minimaal 72 uur.
BELANGRIJK: Na het installeren van de rookalarms of vlak na een stroomstoring zal het rookalarm
zich opnieuw opladen. Het is normaal dat u elke 45 seconden een signaal (piepje) hoort. Dit signaal
verdwijnt als het alarm volledig opgeladen is.
650MRL , 670MRL , 680MRL
Na stroomuitval geeft de oplaadbare Lithium batterij nog ca. 6 maanden voeding. Na het installeren
van de rookmelder of vlak na een stroomstoring zal de rookmelder zich opnieuw opladen. Het is
normaal dat u elke 45 seconden een signaal (piepje) hoort. Dit signaal verdwijnt als de rookmelder
volledig geladen is hetgeen enkele uren kan duren.
WEES VOORBEREID
Rook- en hitte alarms, op een deskundige wijze bevestigd, zijn noodzakelijk voor een compleet
woonhuis-beveiligingsprogramma.
Kijk in uw huis waar zich mogelijk brandgevaarlijke situaties kunnen voordoen en waar mogelijk past u
de situatie aan naar een brandveilige situatie. Uw plaatselijke brandweer beantwoordt graag al uw
vragen over brandveiligheid in huis. Wanneer een brand uitbreekt kan een goed ontsnappingsplan het
verschil betekenen tussen leven en dood.
Bediscussieer met uw familie de volgende onderwerpen:
Is iedereen bekend met het geluid van het alarm?
Voel altijd aan de deur voordat u de deur gaat openen. Is de deur warm zoek dan een andere uitgang.
Verlies geen waardevolle tijd om bezittingen bij elkaar te zoeken. Maak iedereen wakker en verlaat zo
spoedig mogelijk het pand. Een mensenleven is het enige dat NIET vervangbaar is.
GA NAAR BUITEN en BLIJF BUITEN.
Verzamel alle huisgenoten op een vooraf aftgesproken plaats.
Indien u ingesloten raakt, blijf dan dicht bij de deur, bedek uw mond, wees spaarzaam met zuurstof en
kruip in plaats van te lopen. Houd alle deuren en ramen gesloten, behalve die voor
onsnappingsdoeleinden.
Bereid een vluchtplan voor en oefen dit vluchtplan voordat het te laat is.
Maak een plattegrond van uw woning en houd regelmatig een brand en ontruimingsoefening.
WAAR MONTEERT U EEN ROOKALARM
1. Voor minimale beveiliging monteert u rookalarms op plaatsen tussen slaapkamers en plaatsen in
huis waar mogelijk brand kan ontstaan zoals de keuken (alleen hittemelders) en woonkamer. Voor
een woning bestaande uit één enkele verdieping en een slaapkamer dient u het rookalarm in een
ruimte te plaatsen die ligt tussen de slaapkamer en woonkamer, zo dicht mogelijk in de buurt van
de woonkamer. Om zeker te zijn dat u het rookalarm hoort is het raadzaam om meer dan 1
rookalarm te plaatsen. In ieder geval als de afstand tussen de Woonkamer en Slaapkamer 15 meter
of meer is.
BELANGRIJK: Plaats nooit hitte melders in vluchtroutes.
Hittemelders worden alleen gebruikt in combinatie met doorgekoppelde rookmelders.
2. Extra rookalarms dienen in de slaapkamers geïnstalleerd te worden indien er een verhoogd risico
op het ontstaan van een brand bestaat. (Oude bedrading, gebruik van huishoudelijk apparaten,
roken op de slaapkamer, of andere gevaren).
3. Voor de beste beveiliging dient u in elke ruimte een rookalarm te plaatsen. (Behalve in de ruimtes
beschreven in : “Waar plaatst u geen rookalarms”). Hittealarms worden alleen geplaatst in:
keukens, bijkeukens, badkamers, garages en alle andere ruimtes waar GEEN rookalarms geplaatst
kunnen worden.. Alle units dienen onderling met elkaar verbonden worden.
4. Installeer in de verbindingsruimtes (gangen, overloop) om de 7,5 meter een rookalarm.
5. Een hitte alarm mag maximaal 5,3 meter vanaf een muur gemonteerd worden.
6. De beste plaats om een rookalarm te monteren is in het centrum van het plafond.
Indien het noodzakelijk is om een rookalarm op een muur te monteren, doe dit dan 15 tot 30 cm
onder het plafond. In ieder geval boven het hoogst geplaatste raam, deur of andere opening.
BELANGRIJK: Een hitte rookalarm monteert u NOOIT tegen een muur.
7. In een ruimte met schuine daken, monteert u rookalarms maximaal 90 cm onder het hoogste punt.
Omdat de lucht in de nok van het dak niet circuleert kan het voorkomen dat de rook het rookalarm
niet op tijd bereikt.
8. Gesloten deuren en andere belemmeringen in de buurt van een rook- of hitte alarm kunnen er voor
zorgen dat de bewoners het rookalarm aan de andere kant van de deur NIET horen. Installeer
voldoende rookalarms ter compensatie voor gesloten deuren en andere belemmeringen.
9. Voor verdere informatie kunt u zich richten tot uw beveiligings installateur of lokale brandweer.
DETECTIE METHODE
BRK Dicon 650M, 650MC, Optisch rookalarm, reageert sneller op
650MBX, 650MRL smeulend vuur. Meest bestand tegen
vals alarm.
BRK Dicon 670M, 670MC, Ionisatie rookalarm, dubbele ionisatie
670MBX, 670MRL kamer gevoelig voor snel oplaaiend vuur.
BRK Dicon 680M, 680MC, Hitte alarm met geavanceerde thermistor
680MBX, 680MRL techniek. Voor snel oplaaiend vuur en
branddetectie in ruimtes zoals garages,
Alle 230 volt BRK DICON Hitte - en Rookmelders die in deze gebruiksaanwijzing staan, zijn uitgerust met
een Alarm-Pauze functie. Met behulp van de Alarm -Pauze functie kan het alarmsignaal tijdelijk worden
onderbroken zodat u in de gelegenheid wordt gesteld om de oorzaak van het probleem op te zoeken.
Bijvoorbeeld: Alarm veroorzaakt door, stof, insecten, stoom (koken, douchen) en tocht veroorzaakt door
ventileren. Tijdens de alarm pauze knippert er om de 10 seconden een rode led om u eraan te herinneren
dat het alarm tijdelijk niet werkt. Na 10 minuten stelt het alarm zich automatisch weer in werking.
BELANGRIJK: In de Alarm-Pauze periode is de melder buitenwerking en ongevoelig voor rook. Dit
geld ook voor test-rook.
ALGEMENE KENMERKEN
• 230-240 Volt
Deze melder is ontworpen voor permanente aansluiting op een 230 Volt, 50-60Hz voeding.
Geen batterijen te verwisselen, aansluiting op lichtnet.
Bevestigingsmateriaal bijgeleverd
Koppelbaar
Koppelbaar tot 12 melders met gebruik van slechts 3 elektriciteitsdraden. Als er één melder alarm
geeft, zullen alle correct verbonden melders ook het alarmsignaal geven.
• Alarm bron indicator
Bij alarm gaat er elke seconde een rood lampje knipperen. Gekoppelde melders in de andere
ruimtes geven elke 45 seconden een rood knipperlicht. Een eenvoudige methode om brand of vals
alarm te lokaliseren.
• Alarm pauze
Het alarmsignaal stopt wanneer u de testknop indrukt. Ideaal wanneer het alarm afgaat (bv bij het
koken) als er geen gevaar dreigt. Een rood lampje knippert elke 10 seconden om u te herinneren
aan het stille alarm. Een dubbel geluidssignaal na 10 minuten geeft aan dat het alarm automatisch
is uitgeschakeld.
• AAN/UIT indicatie
Een constant brandend groen licht duidt aan dat de melder is ingeschakeld en op het lichtnet is
aangesloten. Een rode LED flits elke 45 seconden om te bevestigen de back-up batterij en het
alarm functioneren.
• “PUSH FIT” aansluiting. Voor snelle en simpele installatie
• Afneembare grondplaat
Voor een simpele en snelle installatie op het lichtnet. Verwisselbare basisplaat met sluitpen
Gemakkelijke montage en verbinding betekent snellere installatie en makkelijker onderhoud. De
sluitpen voorkomt vandalisme en diefstal van het alarm.
• Testknop
Testknop voor eenvoudig gebruik. Bij gekoppelde melders is één druk op de testknop voldoende
om alle anderen te activeren. Een belangrijke en praktische controle van het gekoppelde systeem.
• Geavanceerd ontwerp
Gaat het invliegen van insecten tegen. Daardoor is er minder vals alarm.
EXTRA MOGELIJKHEDEN
• Alarm Pauze (Afzetten van alarm indien alarm veroorzaakt door koken etc).
• 670 series zijn voorzien van een alarm pauze. Indien de testknop ingedrukt word als het alarm
afgaat, stopt het alarm en wordt automatisch na 10 minuten weer ingeschakeld.
Om u er aan te herinneren dat het alarm buiten werking is, geeft de rode LED om de 10 seconden
een signaal.Een dubbele piep na 10 minuten wil zeggen dat het alarm is “gereset” en weer klaar
voor gebruik.
• MC Model (bestemd voor lichtnet met condensator back-up)
Condensator back-up. BRK Dicon past in haar alarms condensatoren toe van hoge kwaliteit. Deze
nemen de stroomtoevoer over in geval het lichtnet uitvalt. Condensatoren zijn onderhoudsvrij en de
meest betrouwbare dan elke andere vorm van back-up.
BELANGRIJK: Indien een condensator lading verliest, geeft het alarm om de 45 seconden een
signaal af (piepje).
Dit signaal verdwijnt als het alarm weer volledig opgeladen is.
Een condensator is binnen maximaal 120 minuten volledig opgeladen. Onder normale
LEES “BEPERKINGEN VAN ROOK - EN HITTEALARMS” in deze handleiding voor hulp en informatie
over types en de juiste locatie voor uw rookalarm.
WAARSCHUWING. Onderzoek wijst uit dat bij juiste plaatsing van de rookalarms er vroegtijdig
gealarmeerd kan worden, waardoor men al in en vroeg stadium geattendeerd wordt op de
aanwezigheid van brand. Het wordt daarom aanbevolen om uw rookalarms door te koppelen.
BELANGRIJK: Rookalarms als deze, zijn primair bedoelt voor een eengezinswoningen. Bij
uitgebreidere bewoning ( 6 personen of meer) kunt u bij de brandweer informatie krijgen over hoe u
uw huis optimaal tegen brand kunt beveiligen.
WAAR PLAATST U GEEN ROOKALARMS?
Plaats geen rookalarm:
1. Op een locatie waar de lucht in beweging is zoals: ventilatoren, verwarming, deuren, ramen, etc
2. In ruimtes met een hoge vochtigheid zoals douches, badkamers, en waar de temperatuur boven
de 39° C komt of lager dan 5° C.
3. In de nok van een schuindak waar niet circulerende lucht de rook tegenhoudt om het rookalarm
te bereiken.
4. Op een plaats minder dan 30 cm, gerekend vanaf de muur, indien gemonteerd aan het plafond.
5. Op plaatsen waar veel insecten voorkomen. Insecten kunnen de werking van een rookalarm
nadelig beïnvloeden.
6. In slecht geventileerde keukens en garages (Alleen rookalarms). Kleine roet deeltjes kunnen
voor vals rookalarm zorgen.
7. In stoffige ruimtes. Viezigheid en stof benadelen de werking van het rookalarm.
8. In de buurt van lichtpunten en hoeken.
Minimaal 30 cm afstand.
9. Op plaatsen waar het testen of reinigen van de rookalarms moeilijk gaat zoals een trappenhuis.
10. Tegen slecht geïsoleerde muren en plafonds.
11. In de buurt van objecten zoals plafond decoraties, (zij belemmeren de rook en hitte om snel het
rookalarm te bereiken).
12. Binnen een straal van 150 cm van TL -verlichting. Meer informatie is te vinden in de BS5839
PART 6.
INSTALLATIE
Deze melder is ontworpen voor permanente aansluiting op een 230 Volt, 50-60Hz voeding.
WAARSCHUWING: De bedrading dient door een erkende vakman te worden aangelegd in
overeenstemming met de geldende voorschriften.
Installeer de rookalarms als laatste onderdeel van de totale installatie. Dit om te voorkomen dat er
bouwstof en gruis in het rookalarm komen. Verwijder de stofkap pas als de woning opgeleverd
wordt.
BELANGRIJK: Het elektriciteitscircuit dient een 24-uurs continuïteit te hebben en moet niet kunnen
worden uitgeschakeld d.m.v. een schakelaar. Het wordt aanbevolen de melder op een apart circuit
aan te sluiten (waar geen verlichting of andere apparaten op zijn aangesloten) teneinde een
maximale betrouwbaarheid van de stroomvoorziening na te streven.
1. DE ELECTRICITEIT UITSCHAKELEN VOOR U MET DE MONTAGE BEGINT TEN EINDE
ELECTRICITEITSSCHOKKEN EN ANDERE SCHADE TE VOORKOMEN.
2. Kies een geschikte plaats (zie elders in deze gebruiksaanwijzing)
3. Plaats de montageplaat op de gekozen plaats. Gebruik 1,5mm elektriciteitskabel.
4. Verbind de bruine kabel met debruine kabel van het elektriciteitsnet en de blauwe kabel met de
blauwe. NOOT: onder GEEN beding de aardekabel (geel/groen) gebruiken als doorkoppelkabel.
5. Gebruik de witte kabel voor meerdere verbindingen (doorkoppelkabel) met rookmelders. Als de
rookalarms niet doorgekoppeld worden dient u de ongebruikte witte kabel tebedekken.
6. Verwijder sluitpen van de basisplaat.
7. Schroef de montageplaat vast op een verdeel of centraaldoos met bijgeleverde schroeven. Voor
opbouw montage maakt u gebruik van de opbouwsokkel (CB 232).
Eén verdieping met
twee slaapgedeelte
Eén verdieping
met één slaapgedeelte
Woning met twee
woonlagen
Rookmelders voor beperkte bescherming
Extra rookmelders voor een betere dekking
Hittemelders
Gang
Gang
8. Breng de stroomvoorziening aan door de opening van de basisplaat.
BELANGRIJK: BIJGEVOEGDE PAPIEREN MAL DIENT GEPLAATST TE WORDEN TUSSEN DE
ACHTERKANT VAN DE MELDER EN MONTAGEPLAAT OM TE VOORKOMEN DAT STOF E.D. HET
ALARMSYSTEEM ONTREGELD.
9. 650MBX ,670MBX , 680MBX Modellen (Exclusief de 10 jaar Lithium versies)Open het
batterijklepje aan de achterzijde van de rookmelder , plaats de batterij , sluit het klepje en
schroef het vast voordat u de rookmelder weer op de montageplaat monteert.Controleer de
werking door de testknop in te drukken.
i. Steek de netspanningsplug in de achterzijde van de rookmelder.
ii. Monteer de rookmelder weer op de montageplaat, door de pijltjes recht tegenover elkaar te
plaatsen , middels de nokken en uitsparingen en draai de rookmelder ca. 10 mm in de richting
van de klok vast.
iii. U kunt de rookmelder blokkeren op de montageplaat door de “locking key” (te verwijderen uit de
montageplaat) in het sleufgat aan de de zijkant van de rookmelder waar een pijl staat te steken.
10. Plug kabel in de achterkant van de melder.
11. Plaats de melder op de montageplaat zodanig dat de pijlen op de melder en de basisplaat
tegenover elkaar staan.
12. Om de melder te bevestigen op de montageplaat dient u de sluitpen te gebruiken. NOOT: De
sluitpen MOET passen. WAARSCHUWING: De melder niet verwijderen zonder eerst de sluitpen
te verwijderen. Als de sluitpen niet is verwijderd kan er schade ontstaan.
13. Test het alarmsysteem na installatie zoals beschreven in: “hoe te testen”.
NOOT: De maximale lengte van de doorkoppelkabel mag maximaal 250 meter zijn. De units uit het
BRK Dicon programma zijn niet koppelbaar met producten van andere merken.
WAARSCHUWING: De rookmelder dient CORRECT te worden aangesloten. Fase (bruin) aan de
bruine draad van de rookmelder en Blauw (Nul) aan de blauwe draad van de rookmelder. FOUTIEVE
aansluiting zal leiden tot BESCHADIGING van de rookmelder.
De aansluiting dient als volgt te geschieden :
HOE TE TESTEN:
Na installatie
1. Controleer het groene lampje. Als het groene lampje brandt, betekent dat er stroomtoevoer is.
2. Controleer of het rode lampje elke 45 seconden flitst.
3. Druk de testknop in tot het alarm afgaat . Herhaal deze handeling minimaal 1 keer per week en
daarnaast altijd na een periode van afwezigheid..
NOOT: Testknop indrukken plaatst ook de gekoppelde units in alarmstand.
4. Test elke melder apart in het systeem.
5. Verzeker u ervan dat ook de gekoppelde melders functioneren. Test de rookmelder niet met
kaarsen, open vuur, sigaretten ed.
EENVOUDIG ONDERHOUD
STOFZUIG ELKE 6 MAANDEN voor effectief functioneren.
SCHAKEL DE ELECTRICITEIT UIT. Voorzichtig met zacht borsteltje stofzuigen. Elektriciteit weer
inschakelen.
Er zijn problemen wanneer:
1. Het alarm niet afgaat als de testknop wordt ingedrukt.
2. Het groene licht niet brandt als de elektriciteit is ingeschakeld.
3. Het rode licht voortdurend aan en uit gaat in plaats van elke 45 seconden.
Probeer het volgende:
1. Controleer gebreken in het stroomcircuit
2. Voorzichtig stofzuigen
3. (alleen bij het 370 MBX model) vervang de alkaline back-up
4. Alle andere MBX modellen (Exclusief de 10 jaar Lithium versies)
Sluit de netspanning af ,verwijder de sluitpen, en draai de rookmelder ca. 10 mm tegen de
richting van de klok in en verwijder de rookmelder van de montageplaat .Maak de
netspanningsconnector los. Schroef het batterijvakje aan de achterzijde van de rookmelder open
om de batterij te vervangen met een van de volgende types ; Duracell MN1604 , MX1604 ,
Eveready PP33B ,PP3S of 6LF22 , Goldpeak 1604A of 1604S. Schroef het batterijvakje weer dicht
en druk de netspanningsconnector weer op de achterzijde stevig vast. Bevestig de rookmelder
weer op de montageplaat Test de rookmelder middels de testknop. Vervolgens schakelt u de
netspanning weer aan.
OPGELET : De rookmelder kan niet op de montageplaat gemonteerd worden als er geen batterij is
gemonteerd !
5. Vraagt een erkend vakman uw elektriciteitsnet en verbindingen te controleren.
Als deze drie handelingen niet het probleem oplossen, ga niet zelf repareren. Binnen de
garantietermijn kunt u met de aankoopbon en rookmelder teruggaan naar uw verkooppunt.
Rookmelders buiten de garantietermijn zijn economisch gezien niet te repareren.
VALS ALARM
Abnormale luchtcondities kunnen een hooggevoelige melder doen afgaan. Als er geen brand is,
ventileer de ruimte en/of druk op alarmpauze.
WAARSCHUWING: Als er twijfel is over de oorzaak van het alarm, ga er altijd van uit dat het alarm
veroorzaakt wordt door brand en bereidt uw vluchten voor.
• Ga er niet van uit dat het vals alarm is en druk niet de alarmpauzeknop in.
• Stof kan leiden tot hoge gevoeligheid van het alarm. Stofzuig dan zoals hierboven beschreven.
• Bedek de rookmelder nooit.
• De melder nooit verven.
• Andere factoren zoals nicotine aanslag etc. kunnen een rookalarm nadelig beïnvloeden.
BEPERKINGEN VAN ROOKMELDERS
Kwalitatief hoogwaardige rookmelders voor een redelijke prijs zijn ontworpen om u vroegtijdig te
waarschuwen bij brand. Vroegtijdige waarschuwing kan het verschil zijn tussen een veilige vlucht en
totaal geen vluchtmogelijkheid. Rookmelders hebben echter enkele beperkingen.
Rookmelders kunnen niet werken zonder energie. Rookmelders met batterij kunnen niet werken zonder
een goede batterij, met een lege batterij of als de batterij niet goed geïnstalleerd is. 230 Volt
Rookmelders kunnen niet werken als de stroomtoevoer is afgesneden door kortsluiting, een
onderbreking van het elektriciteitsnet e.d. Als u twijfelt dat een batterij of 230 Volt rookmelder om een
van bovenstaande redenen bij u niet zal werken, kunt u zowel een batterij als 230 Volt melder
plaatsen, of een rookmelder met een condensator back-up. In geval van een elektriciteitsstoring:
melders met een batterij of met een condensator back-up werken alleen voor een bepaalde periode.
Deze periode is afhankelijk van de conditie van de batterij of de opgeslagen stroom in de condensator
back-up. Rookmelders treden niet eerder in werking tot de rook de sensor bereikt. Alles wat rook tegen
kan houden, zoals een gesloten deur, kan het afgaan van het alarm verhinderen. Een melder signaleert
alleen rook van muren, schoorstenen, open haarden of daken als er een bepaalde hoeveelheid rook de
melder bereikt. Rook op de ene verdieping wordt niet door een melder op de andere verdieping
gesignaleerd. Daarom dient er in elke ruimte, of tenminste op elke verdieping een melder te worden
geïnstalleerd. U plaatst geen rookmelders om een roker in bed, spelende kinderen met lucifers of om
u tegen gasexplosies te beschermen. Installatie van rookmelders is slechts een onderdeel van een
compleet brandbeveiligingsprogramma.
BRK Dicon rookmelders voldoen aan de hoogst gestelde eisen om u van een foutloze werking en
lange levensduur te verzekeren. BRK Dicon adviseert u echter uw rookmelder niet langer dan 10 jaar te
gebruiken om zo de kans op een fout te minimaliseren.
BELANGRIJK: De alkalinebatterij (voor noodstroom) in de MBX serie dient u eens per 3 jaar te
vervangen.
RADIOACTIVITEIT
De ionisatie rookmelders in het BRK Dicon 670 programma bevatten een uiterst kleine hoeveelheid
radioactief materiaal, 0,9 microcuries van Americium 241. Dit materiaal is aanwezig in afgesloten
vorm en kan geen schade toebrengen aan de installateur of gebruiker van de melder. Alle BRK Dicon
melders zijn uitvoerig getest bij ‘National Radiological Protection Board’ om volledige veiligheid te
verzekeren.
WEGGOOIEN of INLEVEREN
Ionisatie rookalarms moet u inleveren bij uw verkoper of opsturen naar de fabrikant. Optische
rookalarms kunt u bij het huishoudelijk afval aanbieden. Batterijen levert u in bij de Chemokar, een
verkooppunt van nieuwe batterijen of bij de afdeling KCA van uw gemeente. Heeft u vragen over het
weggooien van een ionisatie rookalarm neemt u dan contact op met de verkoper of uw gemeente. U
kunt mee helpen om het milieu te beschermen. Gebruikte batterijen met het ISO-Symbool voor
recycling evenals kleine accumulatoren (oplaadbare batterijen), minibatterijen (cellen) en
opstartbatterijen mogen niet in de vuilnisbak gegooid worden. Lever ze in bij een depot voor
chemisch afval.
LEGE BATTERIJEN…… LEVER ZE IN!
GARANTIE
Uw rookalarm heeft een garantie termijn van 5 jaar op het materiaal en fabricagefouten. Op de
batterijen zit geen garantie.
Een alarm dat in de garantie periode defect raakt levert u in bij uw verkooppunt. Vergeet niet uw
aankoopbewijs. Het rookalarm wordt gerepareerd of kosteloos vervangen. De garantie vervalt bij
misbruik, ondeskundig gebruik en nalatigheid bij gebruik van het alarm.
Een alarm is geen vervanging voor welke verzekeringsvorm dan ook. Een goede (brand) verzekering is
uw verantwoordelijkheid. Raadpleeg uw verzekeringsagent voor de juiste verzekering.
BRK Dicon lichtnet rookalarms zijn getest en goedgekeurd door het Keurmerkinstituut en voorzien van
het KOMOKEUR “Goedgekeurd Keurmerkinstituut”. Rookalarms zijn toegestaan door de ministeries
van V.R.O.M., Binnenlandse-, en Sociale zaken.
Als u niet direct uw rookalarm monteert, houd het dan altijd buiten bereik van kinderen. Rookalarms
zijn toegestaan door de ministeries van V.R.O.M. en ministerie van Sociale zaken.
Schilder nooit uw rookalarm.
Bewaar de handleiding op een veilige plaats ingeval van brand.
Mocht u vragen of problemen hebben over ons product of betreffende services, raadpleegt u dan uw
gebruiksaanwijzing.
Voor verdere informatie kunt u schrijven naar:
BRK Brands Europe Ltd.
Unit 6, Carter Court, Davy Way,
Waterwells Business Park
Quedgeley, Gloucester. GL2 2DE. UK
www.brkdicon.eu
BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING
OP EEN VEILIGE PLAATS HANDLEIDING
Inhoud: • Gebruiksaanwijzing
• Installatiehandleiding
• Basis brandbeveiligingstips
650/670 serie 680 serie
BELANGRIJK: LEES DEZE HANDLEIDING GOED DOOR VOOR
U HET ROOKALARM PLAATST
Indien u dit alarm alleen installeert laat dan deze handleiding
achter voor de bewoner of maak een kopie.
ROOK EN
HITTE
MELDER
2502-A0043 RevA
MODELLEN:
OPTISCHE ROOKALARMS:
650M, 650MC,
650MBX, 650MRL
IONISATIE ROOKALARMS:
670M, 670MC, 670MBX, 670MRL
HITTE ALARMS:
680M, 680MC, 680MBX, 680MRL
230-240 VAC ( ) ROOK EN HITTE MELDER
netgevoede rook en hitte melders
Class
II
APPARATUS
EENVOUDIGE
ONDERHOUD-
INSTRUKTIES
verdere informatie:
BRK Brands Europe Ltd.
Unit 6, Carter Court
Davy Way
Waterwells Business Park
Quedgeley
Gloucester
GL2 2DE
UK
Lasklem
BRUIN (220-240 VAC)
BLAUW
WIT
BRUIN (220-240 VAC)
BLAUW
WIT
MEERDERE UNITS
Lasklem
ENKLE UNIT
BS5446-2: 2003
Licence no: KM85855
BS EN 14604: 2005
Licence No: KM99052
0086-CPD-517190
EN 14604: 2005

Summary of content (1 pages)