FAQ

Номер на документ: A05
Ред. A05
June 2020
Боравене с раздути литиевойонни батерии
Текуща версия: A05
Дата на издаване: 2020-06-11
Предишна версия: A04
© 2020 Dell Inc. или филиалите на компанията. Всички права запазени. Dell, EMC и други търговски марки са търговски
марки на Dell Inc. или филиалите на компанията. Други търговски марки може да са търговски марки на съответните им
притежатели.
Боравене с раздути литиевойонни батерии
Текуща версия: A05
Дата на издаване: 2020-06-11
Предишна версия: A04
Като повечето лаптопи, лаптопите Dell използват литиевойонни батерии. Един от типовете литиевойонни батерии е
литиевойонната полимерна батерия. Литиевойонните полимерни батерии увеличиха популярността си през последните
години и станаха стандарт в електронната индустрия поради потребителските предпочитания за тънък форм-фактор
(особено при по-новите ултра тънки лаптопи) и дълъг живот на батерията. Присъщо за технологията на литиевойонните
полимерни батерии е потенциалът за раздуване на клетките на батериите.
Раздутата батерия може да повлияе на производителността на лаптопа. За да предотвратите допълнителни щети по
корпуса на устройството или на вътрешните компоненти, което от своя страна да доведе до повреда, прекратете
използването на лаптопа и го разредете, като разкачите AC адаптера и оставите батерията да се изпразни.
Раздутите батерии не трябва да се използват и трябва да бъдат подменяни и изхвърляни по правилния начин.
Препоръчваме да се свържете с отдела за поддръжка на продукти на Dell за опии за подмяна на раздута батерия съгласно
условията на приложимата гаранция или договор за обслужване, включително опции за подмяна от оторизиран сервизен
техник на Dell.
Насоки за боравене със и подмяна на литиевойонни батерии
Бъдете внимателни, когато боравите с литиевойонни батерии.
Разредете батерията, преди да я извадите от системата.
За да разредите батерията, извадете AC адаптера от системата и използвайте системата само на захранване от
батерията. Когато системата вече не се включва, когато бутонът за захранване се натисне, батерията е напълно
разредена.
Не чупете, изпускайте, разваляйте или пробивайте батерията с чужди предмети.
Не излагайте батерията на високи температури и не разглобявайте блока на батерията и клетките.
Не прилагайте натиск върху повърхността на батерията.
Не огъвайте батерията.
Не използвайте инструменти от какъвто и да било тип, за да напъвате навътре или навън батерията.
Ако батерията се заклещи в устройството в резултат на раздуването, не опитвайте да я освободите, тъй като
пробиването, огъването или счупването на батерията може да е опасно.
Не опитвайте да използвате повторно повредена или раздута батерия в ноутбука.
Раздутите батерии трябва да се върнат на Dell в одобрен контейнер за транспортиране (предоставен от Dell), за да има
съответствие с разпоредбите за транспортиране, или да се изхвърлят в одобрен център за рециклиране.
Свържете се с отдела за поддръжка на продукти на Dell на адрес https://www.dell.com/support за съдействие и
допълнителни инструкции.
Номер на документ: A05
Ред. A05
June 2020
1

Summary of content (2 pages)