FAQ

Broj dokumenta: A05
Rev. A05
June 2020
Rukovanje napuhnutim litij-jonskim baterijama
Trenutačna verzija: A05
Datum izdavanja: 2020-06-11
Prethodna verzija: A04
© 2020. Dell Inc. ili njegove podružnice. Sva prava pridržana. Dell, EMC i drugi zaštitni znakovi vlasništvo su tvrtke Dell Inc. ili njezinih
podružnica. Ostali zaštitni znakovi vlasništvo su pripadajućih vlasnika.
Rukovanje napuhnutim litij-jonskim baterijama
Trenutačna verzija: A05
Datum izdavanja: 2020-06-11
Prethodna verzija: A04
Kao i većina prijenosnih računala, Dell prijenosna računala koriste litij-ionske baterije. Jedna vrsta litij-ionske baterije je litij-ionska polimerska
baterija. Litij-ionske polimerske baterije posljednjih godina postale su popularnije i smatraju se industrijskim standardom u elektroničkoj
industriji radi klijenata koji žele tanak format hardvera (posebice nova ultra-tanka prijenosna računala) i izdržljive baterije. Kod litij-ionskih
polimerskih baterija postoji mogućnost da se baterijske ćelije napuhnu, odnosno da nabreknu
Napuhnute baterije mogu utjecati na performanse prijenosnog računala. Kako biste spriječili daljnju štetu na kućištu računala ili unutarnjim
komponentama, a što bi moglo dovesti do kvara, prestanite koristiti prijenosno računalo i ispraznite ga tako da odspojite prilagodnik za
izmjeničnu struju i dozvolite da se baterija isprazni.
Napuhnute baterije ne bi se trebale koristiti i trebalo bi ih zamijeniti i propisno ukloniti. Preporučamo da kontaktirate Dell podršku
proizvodima radi opcija za zamjenu napuhnute baterije u skladu s primjenjivim jamstvom ili ugovorom o usluzi, uključujući opcije za zamjenu
od strane servisnog tehničara kojeg je ovlastio Dell.
Smjernice za rukovanje i zamjenu litij-ionskih baterija
Budite oprezni kada rukujete litij-ionskim baterijama.
Ispraznite bateriju prije njezina uklanjanja iz sustava.
Da biste ispraznili bateriju, odspojite prilagodnik za izmjeničnu struju iz sustava i koristite sustav isključivo na baterijskom napajanju.
Kada se sustav više neće uključiti na pritisak gumba za uključivanje/isključivanje, baterija je potpuno ispražnjena.
Nemojte drobiti, bacati, trgati na komade ili probijati bateriju stranim tijelima.
Bateriju nemojte izlagati visokim temperaturama ili rastavljati baterijske sklopove i ćelije.
Nemojte pritiskati površinu baterije.
Nemojte savijati bateriju.
Ne koristite bilo kakav alat za izdizanje baterije.
Ako se baterija zaglavi u uređaju zbog toga jer se napuhnula, nemojte ju pokušavati osloboditi jer probijanje, savijanje ili drobljenje litij-
ionske baterije može biti opasno.
Nemojte pokušavati vratiti oštećenu ili napuhnutu bateriju u prijenosno računalo.
Napuhnute baterije se trebaju vratiti tvrtki Dell u odobrenom pakovanju za isporuku (koje pruža Dell), kako bi se zadovoljili propisi za
transport ili se trebaju odložiti u odobreni centar za reciklažu.
Kontaktirajte Dell podršku proizvodima na adresi https://www.dell.com/support radi pomoći i daljnjih uputa.
Korištenje baterije koju nije proizveo Dell ili nekompatibilne baterije može povećati rizik od požara ili eksplozije. Zamijenite bateriju samo
s baterijom koju ste kupili od Della i koja je predviđena za rad s vašim Dell računalom. Sa svojim računalom nemojte koristiti baterije
drugih računala. Uvijek kupujte originalne baterije sa stranice https://www.dell.com ili drukčije izravno od Della.
Broj dokumenta: A05
Rev. A05
June 2020
1

Summary of content (2 pages)