FAQ

Číslo dokumentu: A05
Rev. A05
June 2020
Manipulace s vyboulenými lithium-iontovými
bateriemi
Aktuální verze: A05
Datum vydání: 2020-06-11
Předchozí verze: A04
© 2020 Dell Inc. nebo její dceřiné společnosti. Všechna práva vyhrazena. Dell, EMC a ostatní ochranné známky jsou ochranné známky
společnosti Dell Inc. nebo dceřiných společností. Ostatní ochranné známky mohou být ochranné známky svých vlastníků.
Manipulace s vyboulenými lithium-iontovými
bateriemi
Aktuální verze: A05
Datum vydání: 2020-06-11
Předchozí verze: A04
Jako většina notebooků i notebooky Dell používají lithium-iontové baterie. Jedním z takových typů baterií je lithium-iontová polymerová
baterie. Lithium-iontové polymerové baterie se v posledních letech těší zvýšené oblibě a staly se standardní výbavou v elektronickém
odvětví díky oblibě u zákazníků, která pramení z tenké konstrukce (především v novějších, velmi tenkých noteboocích) a dlouhé životnosti
baterií. Neoddělitelným průvodním jevem lithium-iontové polymerové technologie je možnost vyboulení bateriových článků.
Vyboulená baterie může ovlivnit výkon notebooku. Aby nemohlo dojít k dalšímu poškozování krytu zařízení nebo interních součástí a
následné poruše, přestaňte notebook používat, odpojte napájecí adaptér a nechte baterii vybít.
Vyboulené baterie by se neměly používat. Je třeba je vyměnit a vhodným způsobem zlikvidovat. Doporučujeme kontaktovat podporu
produktů společnosti Dell, kde vám sdělí možnosti výměny vyboulené baterie v rámci platné záruky nebo smlouvy o poskytování služeb,
včetně možností výměny autorizovaným servisním technikem společnosti Dell.
Pokyny pro manipulaci s lithium-iontovými bateriemi a jejich výměnu
Při manipulaci s lithium-iontovými bateriemi postupujte opatrně.
Před vyjmutím ze systému baterii vybijte.
Baterii lze vybít odpojením napájecího adaptéru od systému a provozem systému pouze na baterii. Jakmile se systém při stisknutí
vypínače znovu nespustí, je baterie zcela vybitá.
Nerozbíjejte, neupouštějte, nedeformujte ani neprobíjejte baterii cizími objekty.
Nevystavujte baterii vysokým teplotám a nerozebírejte bateriové sady a články.
Nevyvíjejte tlak na povrch baterie.
Neohýbejte baterii.
Nepoužívejte k vypáčení nebo vytažení baterie žádné nástroje.
Pokud se baterie zasekne v zařízení následkem vyboulení, nepokoušejte se ji uvolnit. Propíchnutí, ohnutí nebo rozbití baterie může být
nebezpečné.
Nepokoušejte se do notebooku namontovat poškozenou nebo vyboulenou baterii.
Vyboulené baterie je třeba vrátit do společnosti Dell ve schváleném kontejneru (poskytuje společnost Dell), aby přeprava odpovídala
předpisům, případně je třeba je zlikvidovat ve schváleném recyklačním středisku.
Kontaktuje podporu produktů společnosti Dell na stránkách https://www.dell.com/support a vyžádejte si pomoc a další pokyny.
V případě použití baterie od jiného výrobce než společnosti Dell nebo nekompatibilní baterie hrozí zvýšené nebezpečí požáru nebo
výbuchu. Baterii nahrazujte pouze kompatibilní baterií určenou pro váš počítač, kterou zakoupíte u společnosti Dell. V tomto počítači
Číslo dokumentu: A05
Rev. A05
June 2020
1

Summary of content (2 pages)