FAQ

Dokumentnummer: A05
rev. A05
June 2020
Håndtering af opsvulmede litium-ion-batterier
Aktuel version: A05
Udgivelsesdato: 2020-06-11
Tidligere version: A04
© 2020 Dell Inc. eller dets associerede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes. Dell, EMC, og andre varemærker er varemærker
tilhørende Dell Inc. eller deres associerede selskaber. Andre varemærker kan være varemærker for deres respektive ejere.
Håndtering af opsvulmede litium-ion-batterier
Aktuel version: A05
Udgivelsesdato: 2020-06-11
Tidligere version: A04
Som de fleste laptops anvender laptops fra Dell litium-ion-batterier. En type litium-ion-batteri er litium-ion-polymer-batteriet. Litium-ion-
polymer-batterier er blevet mere populære i de senere år og er blevet standard i elektronikbranchen på grund af kunder, der foretrækker
en slank formfaktor (særligt med nyere ultratynde bærbare computere) og stor batterikapacitet. En uomgængelig egenskab ved
teknologien i litium-ion-polymer-batterier er den potentielle opsvulmning af battericellerne
Et opsvulmet batteri kan påvirke den bærbare computers ydeevne. For at undgå yderligere skade på enhedens kabinet eller interne
komponenter, som fører til funktionsfejl, skal du stoppe med at bruge den bærbare computer og aflade den ved at frakoble
vekselstrømsadapteren og lade batteri drænes.
Opsvulmede batterier må ikke anvendes og skal udskiftes og bortskaffes korrekt. Vi anbefaler at kontakte Dells produktsupport for at finde
ud af muligheder for at udskifte opsvulmede batterier under betingelserne for den relevante garanti eller servicekontrakt, herunder
muligheder for en udskiftning udført af en Dells autoriserede teknikere.
Retningslinjer ofr håndtering og udskiftning af litium-ion-batterier
Vær forsigtig, når du håndterer lithium-ion-batterier.
Aflad batteriet, før du fjerner det fra systemet.
For at aflade batteriet skal vekselstrømsadapteren frakobles fra systemet, så systemet kun fungerer med strøm fra batteriet. Når
systemet ikke længere tænder, hvis tænd/sluk-knappen bliver trykket ind, så er batteriet helt afladet.
Man må ikke knuse, smide, beskadige batteriet eller stikke fremmedlegemer ind i det.
Udsæt ikke batteriet for høje temperaturer, og skil ikke batteripakker eller celler ad.
Sæt ikke overfladen af batteriet under tryk.
Bøj ikke batteriet.
Brug ikke redskaber af nogen form for at lirke på eller mod batteriet.
Hvis batteriet kommer til at sidde fast i enheden som følge af opsvulmning, må du ikke prøve at frigive det ved at punktere, bøje eller
mase batteriet. Det kan være farligt.
Forsøg ikke at genmontere et beskadiget eller opsvulmet batteri i en notebook-pc.
Opsvulmede batterier skal returneres til Dell i en godkendt transportbeholder (stilles til rådighed af Dell) med henblik på overholdelse af
transportbestemmelser eller bortskaffes på en godkendt genbrugsplads.
Kontakt Dells produktsupport på https://www.dell.com/support for at få hjælp og yderligere vejledning.
Brug af et batteri, der ikke er fra Dell eller er inkompatibelt, kan øge risikoen for brand eller eksplosion. Udskift kun batteriet med et
kompatibelt batteri købt fra Dell, der er designet til at fungere med din Dell computer. Brug ikke et batteri fra andre computere
sammen med computeren. Køb kun originalbatterier fra https://www.dell.com eller på anden måde direkte fra Dell.
Dokumentnummer: A05
rev. A05
June 2020
1

Summary of content (2 pages)