FAQ

Dokumendi number: A05
Red. A05
June 2020
Paisunud liitiumioonakude käsitsemine
Praegune versioon: A05
Išleidimo data: 2020-06-11
Eelmine versioon: A04
© 2020 Dell Inc. või selle tütarettevõtted. Kõik õigused on kaitstud. Dell, EMC ja muud kaubamärgid on ettevõtte Dell Inc. või selle
tütarettevõtete kaubamärgid. Muud kaubamärgid kuuluvad nende omanikele.
Paisunud liitiumioonakude käsitsemine
Praegune versioon: A05
Išleidimo data: 2020-06-11
Eelmine versioon: A04
Nagu enamikel juhtudel, on Delli sülearvutites kasutatud liitiumioonakusid. Üheks liitiumioonaku tüübiks on liitiumioonpolümeeraku.
Liitiumioonpolümeerakud on viimaste aastate jooksul üha populaarsemad ning muutunud elektroonikatööstuse standardiks, kuna kliendid
eelistavad õhukest vormitegurit (eriti uuemate üliõhukeste sülearvutitega) ja aku pikka kestust. Liitiumioonpolümeeraku tehnoloogiale on
omane akuelementide paisumise võimalikkus
Paisunud aku võib mõjutada sülearvuti jõudlust. Seadme ümbrisele või sisekomponentidele riket põhjustava võimaliku hilisema kahju
ennetamiseks lõpetage sülearvuti kasutamine ja tühjendage see, ühendades lahti vahelduvvoolu adapter ja lastes aku tühjaks.
Paisunud akusid ei tohi kasutada ning need tuleks asendada ja nõuetekohaselt kõrvaldada. Soovitame võtta ühendust Delli tootetoega, et
selgitada välja valikud paisunud aku asendamiseks kohaldatava garantii või teenuselepingu tingimuste kohaselt, sealhulgas valikud
asendamiseks Delli volitatud hooldustehniku abiga.
Liitiumioonakude käsitsemise ja asendamise juhised
Olge liitiumioonakude käsitsemisel ettevaatlik.
Tühjendage aku enne selle süsteemist eemaldamist.
Aku tühjendamiseks ühendage süsteemist lahti vahelduvvoolu adapter ja laske süsteemil toimida ainult akutoitel. Kui süsteem ei lülita
enam sisse toitenuppu vajutades, on aku täielikult tühjenenud.
Aku purustamine, moonutamine ja läbistamine võõrkehadega ning akule võõrkehade kukutamine on keelatud.
Hoida akut kõrgete temperatuuride eest, vastasel juhul jaotada akupaketid ja elemendid osadeks.
Ärge avaldage survet aku pinnale.
Ärge painutage akut.
Ärge kasutage mis tahes tööriistu, et akut kangutada.
Kui aku on paisumise tulemusena seadmes kinni, ärge üritage seda vabaks kangutada, kuna aku torkamine, painutamine või purustamine
võib olla ohtlik.
Ärge proovige kahjustatud või paisunud akut sülearvutile tagasi panna.
Paisunud akud tuleb tagastada Dellile heakskiidetud saatmiskonteineris (tarnib Dell), et täita veoeeskirju, või hävitada need
heakskiidetud ringlussevõtukeskuses.
Võtke abi ja lisajuhiste saamiseks ühendust Delli tootetoega veebilehel https://www.dell.com/support.
Muu kui Delli või ühildumatu aku kasutamine võib suurendada tulekahju või plahvatuse ohtu. Asendage aku ainult Dellilt ostetud ühilduva
akuga, mis on määratud teie Delli arvutiga toimima. Ärge kasutage oma arvutiga teise arvuti akut. Ostke alati ehtsaid akusid veebilehelt
https://www.dell.com või muul juhul otse Dellilt.
Liitiumioonakud võivad paisuda eri põhjustel, nagu vanus, laadimistsüklite arv või kokkupuude kuumusega. Lisateavet selle kohta, kuidas
täiustada sülearvuti aku jõudlust ja kestust ning minimeerida tõrke tekkimise tõenäosust, vaadake jaotisest Dell Laptop Battery - Frequently
Asked Questions (Delli sülearvuti aku – korduma kippuvad küsimused).
Dokumendi number: A05
Red. A05
June 2020
1

Summary of content (1 pages)