FAQ

Asiakirjan numero: A05
Tark. A05
June 2020
Turvonneiden litiumioniakkujen käsittely
Nykyinen versio: A05
Julkaisupäivä: 2020-06-11
Edellinen versio: A04
© 2020 Dell Inc. tai sen tytäryritykset. Kaikki oikeudet pidätetään. Dell, EMC ja muut tavaramerkit ovat Dell Inc:in tai sen tytäryritysten
tavaramerkkejä. Muut tavaramerkit voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä.
Turvonneiden litiumioniakkujen käsittely
Nykyinen versio: A05
Julkaisupäivä: 2020-06-11
Edellinen versio: A04
Kuten useimmissa kannettavissa tietokoneissa, myös Dellin malleissa käytetään litiumioniakkuja. Litiumionipolymeeriakut ovat tietyntyyppisiä
litiumioniakkuja. Litiumionipolymeeriakkujen suosio on kasvanut viime vuosina. Niitä käytetään erityisesti ohuissa elektronisissa laitteissa
(varsinkin erittäin ohuissa kannettavissa tietokoneissa), joilta toivotaan pitkää akunkestoa. Litiumionipolymeeriakkujen rakenne altistaa
kennot turvotukselle.
Turvonnut akku saattaa vaikuttaa kannettavan tietokoneen suorituskykyyn. Jos akku turpoaa, irrota kannettava tietokone verkkovirrasta ja
anna akun latauksen purkautua, jotta laitteen kotelo ja sisäiset komponentit eivät vahingoitu.
Älä käytä turvonnutta akkua, vaan hävitä se asianmukaisesti ja korvaa se uudella akulla. Suosittelemme kysymään Dellin tuotetuelta,
kuuluuko akku takuun tai palvelusopimuksen piiriin ja voiko Dellin valtuuttama huoltoteknikko vaihtaa akun.
Litiumioniakkujen käsittely- ja vaihto-ohjeet
Käsittele litiumioniakkuja varoen.
Anna akun purkautua ennen kuin poistat sen järjestelmästä.
Pura akun varaus irrottamalla vaihtovirtasovitin järjestelmästä ja käyttämällä järjestelmää pelkällä akkuvirralla. Akun varaus on täysin
purkautunut, kun järjestelmä ei käynnisty painaessasi virtapainiketta.
Älä murskaa, pudota tai hajota akkua tai lävistä sitä vierailla esineillä.
Älä altista akkua tai purettuja akkuja ja akkukennoja korkeille lämpötiloille.
Älä kohdista painetta akun pintaan.
Älä taivuta akkua.
Älä käytä minkäänlaisia työkaluja akun kampeamiseen tai akkua vasten.
Jos akku turpoaa niin, ettei sitä saa vedettyä pois laitteesta, älä yritä irrottaa akkua puhkaisemalla, vääntämällä tai murskaamalla sitä.
Älä yritä asentaa vaurioitunutta tai turvonnutta akkua uudelleen kannettavaan tietokoneeseen.
Turvonneet akut on palautettava Dellille hyväksytyssä (Dellin toimittamassa) lähetyspakkauksessa kuljetussäädösten noudattamiseksi,
tai ne on hävitettävä valtuutetussa kierrätyskeskuksessa.
Ota yhteys Dellin tuotetukeen (https://www.dell.com/support) ja pyydä lisäohjeita.
Muun valmistajan kuin Dellin tai muutoin yhteensopimattoman akun käyttö voi lisätä tulipalon tai räjähdyksen vaaraa. Vaihda akku
ainoastaan yhteensopivaan akkuun, joka on hankittu Delliltä ja suunniteltu toimimaan Dell-tietokoneen kanssa. Älä käytä toisen
tietokoneen akkua omassa tietokoneessasi. Käytä ainoastaan aitoja Dell-akkuja (https://www.dell.com) tai muutoin suoraan Delliltä
hankittuja akkuja.
Ikä, latauskerrat ja altistuminen kuumuudelle vaikuttavat litiumioniakkujen turpoamisvaaraan. Katso Dellin kannettavien tietokoneiden akut –
usein kysytyt kysymykset -osiosta tietoa kannettavan tietokoneen akun suorituskyvyn ja käyttöiän parantamiseksi ja turvotusriskin
minimoimiseksi.
Asiakirjan numero: A05
Tark. A05
June 2020
1

Summary of content (1 pages)