FAQ

Numer dokumentu: A05
Wer. A05
June 2020
Postępowanie ze spęczniałymi bateriami litowo-
jonowymi
Bieżąca wersja: A05
Data wydania: 2020-06-11
Poprzednia wersja: A04
© 2020 Dell Inc. lub podmioty zależne. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dell, EMC i inne znaki towarowe są znakami towarowymi firmy Dell
Inc. lub jej spółek zależnych. Inne znaki towarowe mogą być znakami towarowymi ich właścicieli.
Postępowanie ze spęczniałymi bateriami litowo-
jonowymi
Bieżąca wersja: A05
Data wydania: 2020-06-11
Poprzednia wersja: A04
Podobnie jak większość notebooków, notebooki firmy Dell są wyposażone w baterie litowo-jonowe. Jednym z rodzajów tych baterii są
baterie litowo-jonowo-polimerowe. Od kilku lat zyskały one na popularności i są powszechnie używane w branży elektronicznej, ponieważ
konsumentom podobają się smukłe urządzenia (zwłaszcza nowe, ultracienkie notebooki) o długim czasie eksploatacji baterii. Nieuchronną
konsekwencją technologii litowo-jonowo-polimerowej jest możliwość spęcznienia ogniw baterii.
Spęczniałe ogniwa mogą mieć wpływ na wydajność notebooka. Aby uniknąć dalszych uszkodzeń obudowy urządzenia lub jego
wewnętrznych podzespołów, należy zaprzestać korzystania z notebooka i rozładować go przez odłączenie zasilacza i poczekanie na
wyczerpanie baterii.
Spęczniałych baterii nie należy używać, lecz jak najszybciej je wymienić i prawidłowo zutylizować. Zalecamy skontaktowanie się z zespołem
wsparcia produktów firmy Dell w celu wymiany spęczniałej baterii w ramach obowiązującej gwarancji lub umowy serwisowej. Możliwa jest
wymiana baterii przez autoryzowanego technika serwisowego firmy Dell.
Wytyczne dotyczące postępowania z bateriami litowo-jonowymi i ich wymiany.
Podczas obsługi baterii litowo-jonowej zachowaj ostrożność.
Należy rozładować baterię przed wyjęciem go z systemu.
Aby rozładować baterię, odłącz zasilacz prądu zmiennego od komputera i korzystaj z systemu wyłącznie na zasilaniu z baterii. Gdy
urządzenie nie będzie włączać się po naciśnięciu przycisku zasilania, bateria będzie całkowicie rozładowana.
Nie wolno zgniatać, upuszczać lub uszkadzać baterii ani jej przebijać.
Nie wolno wystawiać baterii na działanie wysokiej temperatury ani rozmontowywać jej ani jej ogniw.
Nie należy naciskać powierzchni baterii.
Nie wyginać baterii.
Nie należy używać żadnych narzędzi do podważania lub naciskania baterii.
Jeśli spęczniałej baterii nie można wyjąć z urządzenia, nie należy próbować na siłę jej uwolnić, ponieważ przebicie, wygięcie lub
zmiażdżenie baterii może być niebezpieczne.
Nie należy podejmować prób ponownego montażu baterii uszkodzonej lub spęczniałej w notebooku.
Spęczniałe baterie należy zwracać do firmy Dell w zatwierdzonym pojemniku przewozowym (dostarczonym przez firmę Dell) w celu
zachowania zgodności z przepisami transportowymi lub pozostawiać w zatwierdzonym centrum recyklingu.
Aby uzyskać pomoc i dalsze instrukcje, skontaktuj się z zespołem pomocy firmy Dell Support pod adresem https://www.dell.com/
support.
Numer dokumentu: A05
Wer. A05
June 2020
1

Summary of content (2 pages)