FAQ

Număr document: A05
Rev. A05
June 2020
Modul de tratare a bateriilor litiu-ion umflate
Versiune curentă: A05
Data lansării: 2020-06-11
Versiunea anterioară: A04
© 2020 Dell Inc. sau filialele sale. Toate drepturile rezervate. Dell, EMC şi alte mărci comerciale sunt mărci comerciale ale Dell Inc. sau
ale filialelor sale. Alte mărci comerciale pot fi mărci comerciale deţinute de proprietarii respectivi.
Modul de tratare a bateriilor litiu-ion umflate
Versiune curentă: A05
Data lansării: 2020-06-11
Versiunea anterioară: A04
Precum majoritatea laptopurilor, laptopurile Dell utilizează baterii litiu-ion. Un tip de baterie litiu-ion este bateria litiu-ion pe bază de polimeri.
Bateriile litiu-ion pe bază de polimeri au devenit tot mai populare în ultimii ani și sunt folosite ca baterii standard în domeniul produselor
electronice datorită preferințelor clienților pentru un factor de formă redus (în special în cazul laptopurilor mai noi, ultrasubțiri) și autonomiei
ridicate a bateriei. O problemă inerentă tehnologiei de baterie litiu-ion pe bază de polimeri este potențialul de umflare a elementelor bateriei
O baterie umflată poate afecta performanțele laptopului. Pentru a preveni potențialele deteriorări suplimentare ale incintei sau ale
componentelor interne ale dispozitivului, care să conducă la funcționarea defectuoasă, întrerupeți utilizarea laptopului și descărcați-l prin
deconectarea adaptorului de c.a. și descărcarea completă a bateriei.
Bateriile umflate nu trebuie să fie utilizate, ci trebuie să fie înlocuite și scoase din uz în mod corespunzător. Vă recomandăm să contactați
serviciul de asistență pentru produse Dell pentru opțiuni de înlocuire a bateriilor umflate în temeiul clauzelor garanției sau ale contractului de
servicii aplicabil, inclusiv opțiunea înlocuirii realizate de către un tehnician de service autorizat de către Dell.
Instrucțiuni pentru tratarea și înlocuirea bateriilor litiu-ion
Procedați cu atenție atunci când manevrați baterii litiu-ion.
Descărcați bateria înainte de a o scoate din sistem.
Pentru a descărca bateria, deconectați adaptorul de c.a. de la sistem și utilizați sistemul doar cu alimentare de la baterie. Atunci când
sistemul nu mai pornește când se apasă pe butonul de alimentare, bateria este descărcată complet.
Nu zdrobiți, nu aruncați pe jos, nu deformați și nu penetrați bateria cu obiecte străine.
Nu expuneți bateria la temperaturi înalte și nu dezasamblați acumulatorii și elementele.
Nu aplicați presiune pe suprafața bateriei.
Nu îndoiți bateria.
Nu utilizați niciun fel de scule pentru a forța deschiderea bateriei.
Dacă o baterie este prinsă într-un dispozitiv ca rezultat al umflării, nu încercați să o eliberați, deoarece perforarea, îndoirea sau
zdrobirea bateriei poate fi periculoasă.
Nu încercați să reasamblați o baterie deteriorată sau umflată într-un notebook PC.
Bateriile umflate trebuie returnate către Dell într-un container de transport aprobat (furnizat de Dell) pentru a respecta reglementările
de transport sau dusă la un centru de reciclare aprobat.
Contactați serviciul de asistență pentru produse Dell la adresa https://www.dell.com/support pentru ajutor și instrucțiuni suplimentare.
Utilizarea unei baterii incompatibile sau non-Dell poate crește riscul de incendiu sau de explozie. Înlocuiți bateria doar cu o baterie
compatibilă achiziționată de la Dell și proiectată să funcționeze cu computerul dvs. Dell. Nu utilizați în computerul dvs. o baterie de la
alte computere. Achiziționați întotdeauna baterii originale de la https://www.dell.com sau în alt mod direct de la Dell.
Număr document: A05
Rev. A05
June 2020
1

Summary of content (2 pages)