FAQ

Broj dokumenta: A05
Pregl. A05
June 2020
Rukovanje naduvanim litijum-jonskim baterijama
Trenutna verzija: A05
Datum objavljivanja: 2020-06-11
Prethodna verzija: A04
© 2020. Dell Inc. ili podružnice. Sva prava zadržana. Dell, EMC, i drugi žigovi su žigovi Dell Inc. ili njegovih podružnica. Drugi žigovi su
vlasništvo njihovih vlasnika.
Rukovanje naduvanim litijum-jonskim baterijama
Trenutna verzija: A05
Datum objavljivanja: 2020-06-11
Prethodna verzija: A04
Kao i većina laptopova, Dell laptopovi imaju litijum-jonske baterije. Litijum-jonska polimerska baterija je vrsta litijum-jonske baterije.
Poslednjih godina popularnost litijum-jonskih polimerskih baterija sve više raste, pa su postale standard u elektroindustriji zbog potreba
korisnika da imaju tanke baterije (pogotovo na novim izuzetno tankim laptopovima) dugog radnog veka. Naduvavanje ćelija baterije je
sastavni deo tehnologije rada litijum-jonskih polimerskih baterija.
Naduvane baterije mogu da imaju negativne posledice po performanse laptopa. Prekinite sa korišćenjem laptopa, isključite ga iz struje tako
što ćete izvaditi adapter za naizmeničnu struju iz utičnice i ostavite bateriju da se isprazni da ne bi došlo do daljih oštećenja kućišta uređaja
ili unutrašnjih komponenti koja mogu da izazovu kvar.
Naduvane baterije ne smete da koriste, zamenite ih i odložite u otpad na odgovarajući način. Preporučujemo vam da se obratite podršci za
proizvode kompanije Dell da biste saznali koje su vam opcije na raspolaganju za zamenu naduvanih baterija prema uslovima važeće
garancije ili ugovora o servisiranju, kao i opcije za zamenu od strane ovlašćenog servisera kompanije Dell.
Smernice za rukovanje litijum-jonskim baterijama i njihovu zamenu
Budite oprezni pri rukovanju litijum-jonskih baterija.
Ispraznite bateriju pre nego što je izvadite iz sistema.
Izvadite adapter za naizmeničnu struju iz sistema i koristite sistem samo na bateriju da biste ga ispraznili. Ako sistem ne može da se
uključi kad pritisnete dugme za napajanje, baterija je u potpunosti ispražnjena.
Nemojte da pritiskate, ispuštate, oštećujete bateriju ili je probijate drugim objektima.
Ne izlažite bateriju visokim temperaturama i ne rastavljajte sklopove i ćelije baterije.
Ne pritiskajte površinu baterije.
Bateriju nemojte rastavljati.
Ne koristite nikakve alatke da biste odvojili bateriju.
Ako se baterija zaglavi u uređaju zbog širenja, ne pokušavajte da je izvadite jer probijanje, savijanje ili pritiskanje baterije može da bude
opasno.
Ne pokušavajte da vratite oštećenu ili naduvanu bateriju u notebook računar.
Naduvane baterije treba vratiti kompaniji Dell u odobrenom pakovanju za slanje (koje pruža Dell), kako biste ispunili propise vezane za
transport ili ih treba odložiti u odobreni reciklažni centar.
Obratite se podršci za proizvode kompanije Dell na https://www.dell.com/support da biste dobili pomoć i dalja uputstva.
Upotreba baterije koja ne pripada kompaniji Dell ili nekompatibilne baterije može povećati rizik od požara ili eksplozije. Zamenite bateriju
samo kompatibilnom baterijom kupljenom od kompanije Dell koja je dizajnirana za rad sa vašim Dell računarom. Nemojte koristiti bateriju
drugih računara na vašem računaru. Uvek kupujte originalne baterije na sajtu https://www.dell.com ili na neki drugi način direktno od
kompanije Dell.
Broj dokumenta: A05
Pregl. A05
June 2020
1

Summary of content (2 pages)