FAQ

Číslo dokumentu: A05
Rev. A05
June 2020
Manipulácia s nafúknutými lítiovo-iónovými
batériami
Aktuálna verzia: A05
Dátum vydania: 2020-06-11
Predošlá verzia: A04
© 2020 firma Dell Inc. alebo jej pobočky. Všetky práva vyhradené. Dell, EMC, ako aj ďalšie ochranné známky sú ochranné známky firmy
Dell Inc. alebo jej pobočiek. Ďalšie ochranné známky môžu byť ochranné známky príslušných vlastníkov.
Manipulácia s nafúknutými lítiovo-iónovými
batériami
Aktuálna verzia: A05
Dátum vydania: 2020-06-11
Predošlá verzia: A04
Dell, ako väčšina ostatných výrobcov, používa vo svojich notebookoch lítiovo-iónové batérie. Jedným z typov takýchto batérií sú
polymérové lítiovo-iónové batérie. Polymérové lítiovo-iónové batérie sú čoraz populárnejšie a v posledných rokoch sa stali štandardným
typom batérií používaných v elektronike. Dôvodom je záujem zákazníkov o tenké batérie s dlhou výdržou (využívané predovšetkým
v novších mimoriadne tenkých notebookoch). Technológia využívaná pri tomto type batérií má však aj jeden nedostatok: články batérií sa
môžu z rôznych dôvodov nafúknuť.
Takáto nafúknutá batéria potom môže negatívne ovplyvniť výkon notebooku. Preto je dôležité zabrániť prípadným poškodeniam vonkajšej
časti zariadenia alebo jeho vnútorných súčastí, ktoré by ho mohli znefunkčniť. Ak sa batéria nafúkne, prestaňte notebook používať
a odpojte napájací adaptér, aby sa batéria celkom vybila.
Nafúknuté batérie by sa nemali používať, ale nahradiť a riadne zlikvidovať. Ak sa vám v notebooku nafúkla batéria, odporúčame vám
kontaktovať oddelenie produktovej podpory firmy Dell, kde vám poskytnú informácie o možnostiach výmeny takejto batérie v rámci
zmluvných podmienok produktovej záruky alebo servisnej zmluvy, vrátane možnosti výmeny batérie autorizovaným servisným technikom
firmy Dell.
Ako manipulovať s lítiovo-iónovými batériami a postupovať pri ich výmene
Manipulovanie s lítiovo-iónovými batériami si vyžaduje zvýšenú opatrnosť.
Batériu pred vybratím zo zariadenia vybite.
Stačí od notebooku odpojiť napájací adaptér a nechať ho, aby pracoval iba na batériu. Batéria bude úplne vybitá vtedy, keď sa notebook
vypne a po stlačení tlačidla napájania sa už nezapne.
Batériu nijako nedeformujte, nehádžte na zem, nepoškodzujte ani neprepichujte.
Batériu nevystavujte vysokým teplotám a nerozoberajte články, z ktorých pozostáva.
Na povrch batérie netlačte.
Batériu neohýbajte.
Batériu sa zo zariadenia nesnažte vypáčiť žiadnymi nástrojmi.
Ak sa batéria nafúkne a zostane v zariadení zaseknutá, nepokúšajte sa ju z neho vybrať, pretože prepichnutie, ohnutie alebo
zdeformovanie lítiovo-iónovej batérie môže byť nebezpečné.
Nepokúšajte sa znova namontovať poškodenú alebo nafúknutú batériu do notebooku alebo počítača.
Nafúknuté batérie je potrebné vrátiť spoločnosti Dell v schválenej prepravnej nádobe (ktorú poskytla spoločnosť Dell), aby sa zaistil
súlad s prepravnými nariadeniami, alebo ju zlikvidovať v schválenom recyklačnom centre.
Číslo dokumentu: A05
Rev. A05
June 2020
1

Summary of content (2 pages)