FAQ

Dokumentnummer: A05
Rev. A05
June 2020
Hantera svullna litiumjonbatterier
Aktuell version: A05
Utgivningsdatum: 2020-06-11
Tidigare version: A04
© 2020 Dell Inc. eller dess dotterbolag. Med ensamrätt. Dell, EMC och andra varumärken är varumärken som tillhör Dell Inc. eller dess
dotterbolag. Andra varumärken kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.
Hantera svullna litiumjonbatterier
Aktuell version: A05
Utgivningsdatum: 2020-06-11
Tidigare version: A04
De flesta bärbara datorer, bärbara Dell-datorer använder litiumjonbatterier. En typ av litiumjonbatteri är litiumjon-polymerbatteriet.
Litiumjon-polymerbatterier har ökat i popularitet de senaste åren och har blivit standard inom elektronikindustrin på grund av kundernas
preferenser för en smal formfaktor (särskilt med nyare ultratunna bärbara datorer) och batteriets långa livslängd. Inherent för litiumjon-
polymerbatterieteknik är potentialen för svullnad av battericellerna
Svullet batteri kan påverka den bärbara datorns prestanda. För att förhindra eventuella ytterligare skador på enhetens hölje eller interna
komponenter som leder till funktionsstörningar, avsluta användningen av den bärbara datorn och ladda ur den genom att koppla bort
nätadaptern och låta batteriet dräneras.
Svullna batterierna bör inte användas och bör bytas ut och avyttras på rätt sätt. Vi rekommenderar att du kontaktar Dell produktsupport
för information om alternativ för att ersätta ett svullet batteriet enligt villkoren i den gällande garanti eller ditt servicekontrakt, inklusive
alternativ för utbyte av en Dell-auktoriserad servicetekniker.
Riktlinjer för hantering och byte av litiumjonbatterier
Var försiktig när du hanterar litiumjonbatterier.
Ladda ur batteriet innan det tas bort från systemet.
För att ladda ur batteriet, koppla bort nätadaptern från systemet och kör systemet endast på batteriström. När systemet inte längre
slås på när strömbrytaren trycks ned är batteriet helt urladdat.
Undvik att krossa, tappa, skada eller tränga in i batteriet med främmande föremål.
Utsätt inte batteriet för höga temperaturer eller montera isär batteripaketen och -cellerna.
Tryck inte på batteriets yta.
Böj inte batteriet.
Använd inte verktyg av någon typ för att bända på eller mot batteriet.
Om ett batteri fastnar i en enhet som en följd av svullnad, försök inte att frigöra det eftersom punktering, böjning eller krossning av ett
batteri kan vara farligt.
Försök inte att sätta i ett skadat eller svullet batteri i en bärbar dator.
Svullna batterier ska returneras till Dell i en godkänd leveransförpackning (som tillhandahålls av Dell) som uppfyller
transportbestämmelserna, eller kasseras vid en godkänd återvinningsanläggning.
Kontakta Dells produktsupport på https://www.dell.com/support för hjälp och ytterligare anvisningar.
Användning av ett icke-Dell eller inkompatibelt batteri kan öka risken för brand eller explosion. Byt endast ut batteriet med ett
kompatibelt batteri som köpts från Dell som är utformat för att fungera med din Dell-dator. Använd inte batterier från andra datorer
med datorn. Köp alltid äkta batterier från https://www.dell.com eller på annat sätt direkt från Dell.
Dokumentnummer: A05
Rev. A05
June 2020
1

Summary of content (2 pages)