FAQ

Belge Numarasý A05
Revizyon A05
June 2020
Şişmiş Lityum İyon pillerin taşınması
Güncel Sürüm: A05
Yayınlanma Tarihi: 2020-06-11
Eski Sürüm: A04
© 2020 Dell Inc. veya bağlı kuruluşları. Tüm hakları saklıdır. Dell, EMC ve diğer ticari markalar, Dell Inc. veya bağlı kuruluşlarının ticari
markalarıdır. Diğer ticari markalar ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir.
Şişmiş Lityum İyon pillerin taşınması
Güncel Sürüm: A05
Yayınlanma Tarihi: 2020-06-11
Eski Sürüm: A04
Çoğu dizüstü bilgisayarda olduğu gibi, Dell dizüstü bilgisayarlarda da Lityum iyon piller kullanılır. Lityum iyon pil türlerinden biri lityum iyon
polimer pildir. Lityum iyon polimer piller son yıllarda popülerleşerek, müşterilerin artık daha ince form faktörü (özellikle ultra ince dizüstü
bilgisayarlarda) ve daha uzun pil ömrü tercih etmesiyle elektronik sektöründe standart haline geldi. Şişen pil hücreleri, lityum iyon polimer pil
teknolojisinde potansiyel olarak görülen bir durumdur.
Şişmiş bir pil, dizüstü bilgisayarın performansını etkileyebilir. Aygıt muhafazasında veya dahili bileşenlerde daha fazla hasar oluşmasını ve
bozulmayı önlemek için pili şişen dizüstü bilgisayarı kullanmayı bırakın ve AC adaptörünün güç ile bağlantısını keserek pilin boşalmasını
sağlayın.
Şişmiş piller kullanılmamalı ve değiştirilerek uygun şekilde atılmalıdır. Bir Dell yetkili servis teknisyeni tarafından değiştirme seçenekleri de dahil
olmak üzere şişmiş bir pili geçerli garanti veya servis anlaşması koşulları altında değiştirme seçenekleri için Dell ürün desteğine başvurmanızı
tavsiye ederiz.
Lityum iyon pilleri kullanma ve değiştirme yönergeleri
Lityum iyon pilleri kullanırken dikkatli olun.
Pili sistemden çıkarmadan önce boşaltın.
Pili boşaltmak için, AC adaptörünün fişini sistemden çıkarın ve sistemi yalnızca pil gücüyle çalıştırın. Güç düğmesine basıldığında sistem
açılmazsa pil tamamen boşalmıştır.
Pili ezmeyin, düşürmeyin, kesmeyin veya yabancı nesnelerle delmeyin.
Pili yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın veya pil paketlerini ve hücrelerini parçalara ayırmayın.
Pilin yüzeyine basınç uygulamayın.
Pili bükmeyin.
Pili açmak için hiçbir türde araç kullanmayın
Pil şişerek aygıtın içinde sıkışırsa, pili delmek, bükmek veya ezmek tehlike oluşturabileceğinden pili yerinden çıkarmaya çalışmayın.
Hasarlı veya şişmiş bir pili bir dizüstü bilgisayara yeniden monte etmeye çalışmayın.
Şişmiş piller, nakliye yönetmeliklerine uymak için onaylanmış bir nakliye konteynerinde (Dell tarafından sağlanan) Dell'e iade edilmeli veya
onaylı bir geri dönüşüm merkezine atılmalıdır.
Yardım ve daha fazla talimat için https://www.dell.com/support adresindeki Dell ürün desteğine başvurun.
Dell markalı olmayan veya uyumsuz bir pilin kullanılması yangın veya patlama riskini artırabilir. Pili yalnızca Dell bilgisayarınızla birlikte
çalışmak üzere tasarlanmış ve Dell’den satın alınmış uygun bir pille değiştirin. Bilgisayarınızda başka bir bilgisayarın pilini kullanmayın. Her
zaman https://www.dell.com adresinden veya aksi Dell’den orijinal piller satın alın.
Lityum iyon piller eskime, şarj döngüsü sayısı veya yüksek ısıya maruz kalma gibi çeşitli nedenlerle şişebilir. Dizüstü bilgisayar pilinin
performansını ve ömrünü artırma ve sorun oluşma olasılığını en aza indirme konularında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Dell Dizüstü
Bilgisayar Pili - Sık Sorulan Sorular.
Belge Numarasý A05
Revizyon A05
June 2020
1

Summary of content (1 pages)