Service Manual

100 Modul procesoru
9
Namontujte klávesnici (viz část Montáž klávesnice na straně 43).
10
Namontujte sestavu opěrky rukou (viz část Montáž sestavy opěrky rukou na
straně 38).
11
Vložte optickou jednotku (viz část Montáž optické jednotky na straně 34).
12
Postupujte podle pokynů v části krok 5 v kapitole Montáž pevných disků na
straně 30.
13
Vložte paměťové moduly (viz část Montáž paměťových modulů na
straně 18).
14
Namontujte kryt modulů (viz část Nasazení krytu modulů na straně 16).
15
Vložte baterii (viz část Výměna baterie na straně 14).
UPOZORNĚNÍ: Před zapnutím počítače našroubujte všechny šrouby
zpět a zajistěte, aby žádné nezůstaly volně uvnitř počítače. Pokud tak
neučiníte, může dojít k poškození počítače.