Service Manual

102 Karta I/O
11
Postupujte podle pokynů krok 9 až krok 14 v části Demontáž horního krytu
na straně 75.
12
Odpojte kabel reproduktoru od konektoru na kartě I/O.
13
Otočte sestavu horního krytu spodní stranou nahoru.
14
Vyšroubujte tři šrouby připevňující kartu I/O k hornímu krytu.
15
Opatrně uvolněte konektory na kartě I/O ze slotů horního krytu a vyjměte
kartu I/O z horního krytu.
1 Konektor kabelu reproduktoru
1