Service Manual

Karta I/O 103
Montáž karty I/O
1
Postupujte podle pokynů v části Než začnete na straně 9.
2
Konektory karty I/O vyrovnejte se sloty na horním krytu a kartu I/O umístěte
na horní kryt.
3
Kartu I/O připojíte ke konektoru základní desky tak, že na ni zatlačíte.
4
Našroubujte tři šrouby připevňující kartu I/O k hornímu krytu.
5
Připojte kabel reproduktoru od konektoru na kartě I/O.
6
Postupujte podle pokynů krok 11 až krok 15 v části Nasazení horního krytu
na straně 79.
7
Nasaďte karty Mini-Card (viz část Vložení karty Mini-Card na straně 23).
8
Namontujte sestavu displeje (viz část Montáž sestavy displeje na straně 52).
9
Namontujte klávesnici (viz část Montáž klávesnice na straně 43).
1 Šrouby (3) 2 Karta I/O
3 Horní kryt
1
2
3