Service Manual

106 Konektor televizní antény
11
Postupujte podle pokynů krok 9 až krok 14 v části Demontáž horního krytu
na straně 75.
12
Odeberte kartu rozhraní I/O (viz část Vyjmutí karty I/O na straně 101).
13
Zaznamenejte si, jak je konektor televizní antény veden, a odstraňte kabel
z jeho vodítka.
14
Vyšroubujte dva šrouby připevňující televizní anténu k hornímu krytu.
15
Opatrně uvolněte konektor televizní antény ze slotu horního krytu a vyjměte
ho z horního krytu.
Montáž konektoru televizní antény
1
Postupujte podle pokynů v části Než začnete na straně 9.
1 Konektor televizní antény 2 Kabel konektoru televizní antény
3 Horní kryt
1
2
3