Service Manual

110 Panel USB
11
Postupujte podle pokynů krok 9 až krok 14 v části Demontáž horního krytu
na straně 75.
12
Otočte sestavu horního krytu spodní stranou nahoru.
13
Zvedněte západku konektoru a odpojte kabel panelu USB od konektoru na
panelu USB.
14
Vyšroubujte šrouby připevňující panel USB k hornímu krytu.
15
Opatrně uvolněte konektory na panelu USB ze slotů horního krytu a vyjměte
panel USB z horního krytu.
Montáž panelu USB
1
Postupujte podle pokynů v části Než začnete na straně 9.
2
Konektory panelu USB vyrovnejte se sloty na horním krytu a panel USB
umístěte na horní kryt.
1 Šroub 2 Panel USB
3 Konektor kabelu panelu USB
1
2
3