Service Manual

114 Základní deska
9
Demontujte klávesnici (viz část Demontáž klávesnice na straně 41).
10
Demontujte sestavu displeje (viz část Odejmutí sestavy displeje na
straně 49).
11
Odeberte karty Mini-Card (viz část Vyjmutí karty Mini-Card na straně 21).
12
Odeberte knoflíkovou baterii (viz část Vyjmutí knoflíkové baterie na
straně 47).
13
Zvedněte západku konektoru a zatažením za poutko odpojte kabel panelu
USB od konektoru na základní desce.
14
Postupujte podle pokynů krok 9 až krok 14 v části Demontáž horního krytu
na straně 75.
15
Demontujte chladič (viz část Demontáž chladiče na straně 93).
16
Demontujte modul procesoru (viz část Demontáž modulu procesoru na
straně 97).
1 Konektor kabelu panelu USB
1