Service Manual

Základní deska 115
17
Odeberte kartu rozhraní I/O (viz část Vyjmutí karty I/O na straně 101).
18
Odpojte kabel ventilátoru a kabel napájecího adaptéru od příslušných
konektorů na základní desce.
19
Vyj měte základní desku z horního krytu.
Nasazení základní desky
1
Postupujte podle pokynů v části Než začnete na straně 9.
2
Umístěte základní desku na horní kryt.
3
Připojte kabel ventilátoru a napájecího kabelu displeje k příslušným
konektorům na základní desce.
4
Nasaďte kartu rozhraní I/O (viz část Montáž karty I/O na straně 103).
1 Spojovací kabel adaptéru
střídavého proudu
2 Systémová deska
3 Kabel ventilátoru
1
2
3