Service Manual

Základní deska 117
Zadání servisního označení do systému
BIOS
1
Ujistěte se, zda je adaptér střídavého proudu zapojený a zda je správně
vložena hlavní baterie.
2
Zapněte počítač.
3
Stisknutím klávesy <F2> během testu POST přejděte do programu pro
nastavení systému.
4
Přejděte na kartu Security (Zabezpečení) a zadejte servisní označení do pole
Set Service Tag
(Nastavit servisní označení).