Service Manual

120 Reproduktory
4
Demontujte základní desku (viz část Demontáž základní desky na
straně 113).
5
Před odpojením kabelu reproduktorů z vodítek si důkladně prohlédněte jeho
vedení a umístění.
6
Odšroubujte čtyři šrouby (dva na každém reproduktoru), které upevňují
reproduktory k hornímu krytu.
7
Vyj měte reproduktory spolu s kabelem ze spodního krytu.
1 Kabel reproduktoru
1