Service Manual

Reproduktory 121
Montáž reproduktoru
1
Postupujte podle pokynů v části Než začnete na straně 9.
2
Veďte kabel reproduktorů jeho vodítky.
3
Zarovnejte otvory pro šrouby na reproduktorech s otvory pro šrouby na
horním krytu.
4
Zašroubujte čtyři šrouby (dva na každém reproduktoru), které upevňují
reproduktory k hornímu krytu.
5
Nasaďte základní desku (viz část Nasazení základní desky na straně 115).
6
Připojte kabel reproduktoru ke konektoru základní desky.
1 Reproduktory (2) 2 Šrouby (4)
3 Kabel reproduktoru
1
2
3