Service Manual

Aktualizace systému BIOS 123
Aktualizace systému BIOS
Systém BIOS může vyžadovat aktualizaci v případě, že je k dispozici nová
aktualizace, nebo když vyměňujete základní desku. Aktualizace systému BIOS:
1
Zapněte počítač.
2
Přejděte na web
support.dell.com/support/downloads
.
3
Vyhledejte soubor aktualizace systému BIOS pro svůj počítač:
POZNÁMKA: Servisní označení naleznete na štítku na spodní
straně počítače.
Pokud máte k dispozici servisní označení počítače:
a
Klikněte na položku
Enter a Service Tag
(Zadat servisní označení).
b
Zadejte servisní označení do pole
Enter a service tag:
(Zadejte servisní
označení:), klikněte na tlačítko
Go
(Přejít) a pokračujte k části krok 4.
Pokud nemáte k dispozici servisní označení počítače:
a
Klikněte na tlačítko
Select Model
(Vybrat model).
b
V seznamu
Select Your Product Family
(Vyberte skupinu produktů)
zvolte typ produktu.
c
V seznamu
Select Your Product Line
(Výběr produktové řady) zvolte
produktovou řadu.
d
V seznamu
Select Your Product Model
(Vyberte model výrobku)
zvolte číslo modelu produktu.
POZNÁMKA: Pokud jste vybrali jiný model a chcete začít s výběrem
znovu, klikněte na tlačítko Storno v pravém horním rohu nabídky.
e
Klikněte na odkaz
Confirm
(Potvrdit).
4
Na obrazovce se objeví seznam výsledků. Klikněte na tlačítko
BIOS
.
5
Kliknutím na tlačítko
Download Now
(Stáhnout) soubor stáhněte.
Zobrazí se okno
File Download
(Stažení souboru).
6
Kliknutím na možnost
Save
(Uložit) uložte soubor na pracovní plochu.
Soubor se stáhne na pracovní plochu.