Service Manual

16 Kryt modulů
Nasazení krytu modulů
1
Postupujte podle pokynů v části Než začnete na straně 9.
2
Zarovnejte západky na krytu modulu se sloty v základně počítače a opatrně
zasuňte kryt na místo.
3
Dotáhněte šroub, který zajišťuje kryt modulu ke spodnímu krytu.
4
Vložte baterii (viz část Výměna baterie na straně 14).
1 Spodní kryt 2 Západky
3 Kryt modulů 4 Jisticí šroub
1
2
3
4