Service Manual

18 Paměťové moduly
4
Prsty opatrně roztáhněte zajišťovací spony na každém konci paměťového
modulu tak, aby modul lehce vypadnul.
5
Vyj měte paměťový modul z konektoru.
Montáž paměťových modulů
1
Postupujte podle pokynů v části Než začnete na straně 9.
UPOZORNĚNÍ: Podle počtu paměťových modulů, které instalujete,
postupujte při instalaci do konektorů paměťových modulů podle
pokynů v následující tabulce. Jestliže se při instalaci paměťových
modulů nebudete řídit pokyny v této tabulce, nemusí se počítač
spustit.
1 Konektor paměťového modulu 2 Zajišťovací spony (2)
3Paměťový modul
3
2
1